ListNewByCategory

17 điểm khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

(22/03/2023)
1. Chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh nghiệp sang khách hàng Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung vào mang lại giá trị cho nhà quản lý nhiều hơn. Phục vụ nhà quản lý, làm dễ việc cho họ. Chuyển đổi số (CĐS) tập trung vào mang lại giá trị cho người dùng, cho khách hàng, cho người dân. Lấy người dân làm trung tâm. Lấy người dùng, người sử dụng làm trung tâm.

Phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu qua không gian mạng bằng những thủ đoạn mới

(22/03/2023)
Ngày 20/3/2023, UBND thành phố Hòa Bình ban hành Công văn số 859 gửi các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã; Các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố Hòa Bình về việc phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu qua không gian mạng bằng những thủ đoạn mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

(22/03/2023)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế địa phương.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh tháng 3/2023

(22/03/2023)
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, hiện nay, tỉnh đã thực hiện tích hợp được 1.387 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trên tổng số 1.878 dịch vụ công đạt 73,85%. Trong đó đã triển khai thực hiện 14/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân. Việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

(13/03/2023)
Ngày 10/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực I

(13/03/2023)
Ngày 10/3, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I, do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán Trưởng – Kiểm toán Nhà nước Khu vực I đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về việc khảo sát thu thập thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách địa phương năm 2022. Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh

(10/03/2023)
Ngày 27/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 1344 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh

(10/03/2023)
Ngày 9/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn t

Họp bàn công tác phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình

(08/03/2023)
Chiều 7/3, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) tại Giải Bóng đá chuyên nghiệp hạng Nhất; cúp Quốc gia năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương chủ trì cuộc họp.

Phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

(03/03/2023)
Ngày 01/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Lễ khởi công Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa

(03/03/2023)
Ngày 03/03, Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn đã tổ chức Lễ khởi công Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa thuộc xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Tới dự Lễ khởi công có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Bùi Văn Tỉnh, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Kế hoạch thực hiện tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

(03/03/2023)
Ngày 28/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

(03/03/2023)
Nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, ngày 24/2/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 14-KH/BCĐ triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(03/03/2023)
Ngày 24/2/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 126-KH/ĐUK về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

(03/03/2023)
Trong thời gian qua, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và trật tự xây dựng được Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương; các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo việc phát triển đô thị, nông thôn văn minh, hiện đại theo định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

Thúc đẩy hợp tác giữa Hòa Bình với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

(03/03/2023)
Ngày 2/3, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJPA) do ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 02/2023

(03/03/2023)
Ngày 02/3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 02/2023. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh

(03/03/2023)
Sáng 01/3, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh nhằm đánh giá kết quả thu ngân sách Nhà nước 02 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ tháng 03 năm 2023. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tình hình thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

(01/03/2023)
Năm 2022, tỉnh đã triển khai hiệu quả với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, phấn đấu triển khai đầy đủ và đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ của Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đề ra. Chính quyền các cấp của tỉnh đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai thực hiện. Theo đó, tất cả 9 nhiệm vụ giải pháp của kế hoạch và 07 nội dung của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2030 đều đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Tăng cường truyền thông cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình

(01/03/2023)
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ngày 27/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc truyền thông cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình.

Phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao để tiến tới xuất khẩu

(01/03/2023)
Thực hiện Đề án Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; ngành Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác chế biến và phát triển thị trường, triển khai nhiều giải pháp để kết nối, tiếp cận và phát triển thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó Chi cục tiếp tục triển khai tham mưu cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Uy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến chiến lược phát triển chăn nuôi của tỉnh, các chủ trường, chính sách để đảm bảo phát triển chăn nuôi của tỉnh bền vững, tạo nguồn sản phẩm có sản lượng nhiều, chất lượng tốt cung cấp ra thị trường tiêu dùng.

Tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023”

(01/03/2023)
Với mục tiêu tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC), tìm kiếm những giải pháp mới, sáng tạo, cải tiến về CCHC, ngày 24/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tổ chức “Hội thi Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023”.

Triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Di sản văn hóa Mo Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023

(01/03/2023)
Nhằm tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023, ngày 27/2/2023, Ban Chỉ đạo di sản văn hóa Mo Mường đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-BCĐ triển khai nhiệm vụ năm 2023. Qua đó, chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa nói chung và Di sản văn hóa Mo Mường nói riêng; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động và phát huy giá trị các Di sản văn hóa Mo Mường; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường tại các địa phương.

Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(01/03/2023)
Ngày 28/02, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình và huyện Lương Sơn.

Cho Công ty TNHH Phát triển dự án Khu dân cư số 3, số 4 thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án khu dân cư số 3, số 4 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình

(27/02/2023)
Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty TNHH Phát triển dự án Khu dân cư số 3, số 4 thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án khu dân cư số 3, số 4 phường Thịnh Lang tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

Khởi công đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và Cao tốc Sơn La

(27/02/2023)
Trong Chương trình công tác tại Hòa Bình, sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ và phát lệnh khởi công đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình-Mộc Châu). Cùng dự về phía Trung ương có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh

Triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

(26/02/2023)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2023 về nhiệm vụ,

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

(26/02/2023)
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, chiều 26/2, Đoàn công tác do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 02 tháng đầu năm 2023, phương, hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng

Tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

(26/02/2023)
Ngày 17/02/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 1118 thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) tại Phiên họp thứ ba ngày 14/02/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình

(25/02/2023)
Trong Chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 25/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ đã thị sát công trình mở rộng Thủy điện Hoà Bình, thăm và tặng quà công nhân công trường. Đón tiếp Thủ tướng và đoàn công tác về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, UV dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy,

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa

(24/02/2023)
Ngày 23/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

(24/02/2023)
Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức Phiên họp thứ 3 trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tại điểm cầu tỉnh, dự phiên họp có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hoà Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Ngành Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2023

(24/02/2023)
Ngày 24/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai công tác Y tế năm 2023”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh, có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023

(23/02/2023)
Ngày 22/02/2023, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-BCĐ triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tăng cường công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(23/02/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia, hàng năm; năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2022; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán nhân sách nhà nước và quốc phòng - an ninh tỉnh Hòa Bình năm 2022, Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 14/01/2022, Chương trình công tác trọng tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

(23/02/2023)
Thời gian qua, đại dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế, song vẫn tác động xấu đến các nền kinh tế. Sau khi chuyển trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động bình thường; tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn về việc nhập nguyên liệu và thiếu hụt lao động, thiệt hại phải đối mặt với việc duy trì việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ cho cán bộ công nhân viên.

Sớm khởi công triển khai Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000-Km53+000) trên địa bàn tỉnh

(23/02/2023)
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình gửi Bộ Giao thông vận tải về tình hình triển khai Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Đến ngày 10/2/2023, dự án đã được thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư năm 2023.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác hội và tổ chức đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh

(22/02/2023)
Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý Nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện khá tốt, tạo điều kiện để các hội trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định pháp luật, phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Hiển thị 1 - 60 of 1.535 kết quả.