ListNewByCategory

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình thuê đất (Đợt 1) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch

(05/07/2024)
Ngày 03/7/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình thuê đất (Đợt 1) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

(03/06/2024)
Ngày 03/6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4717/VPUBND-KTN gửi các cơ quan: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (địa phương có dự án nhà ở); Các Chủ đầu tư dự án nhà ở về việc tiến độ các dự án nhà ở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường ống cấp nước thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng

(21/05/2024)
Ngày 20/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường ống cấp nước thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng.

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại buổi làm việc, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư dự án hạ tầng phát triển Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và khu vực dự kiến xây dựng khu nhà ở công nhân và thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp

(14/12/2023)
Ngày 13/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 11068/TB-VPUBND Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại buổi làm việc, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư dự án hạ tầng phát triển Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và khu vực dự kiến xây dựng khu nhà ở công nhân và thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp.

Phê duyệt danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 01 cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi quản lý, sử dụng

(13/12/2023)
Ngày 12/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 01 cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi quản lý, sử dụng.

Hiển thị 1 - 10 of 56 kết quả.