ListNewByCategory

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Tổ họp dự án Sản xuất gạch tuynel, cửa hàng xăng dầu và đầu tư bến thủy nội địa Gốm Mỹ -HB tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy

(03/04/2024)
Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết số 365/NQ-HĐND, ngày 28/3/2024 về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Tổ họp dự án Sản xuất gạch tuynel, cửa hàng xăng dầu và đầu tư bến thủy nội địa Gốm Mỹ -HB tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024

(15/03/2024)
Với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước; định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư phát triển du lịch tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển về lĩnh vực du lịch. Khai thác nguồn tài nguyên sẵn có các xã vùng cao huyện Tân Lạc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với quản lý và bảo vệ tài nguyên phát triển thành khu du lịch bền vững, tăng thu nhập cho người dân. Ngày 14/3/2024, Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 13 -NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 68/KH-BCĐ về triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

(09/01/2024)
Ngày 8/1/2024, VPUBND tỉnh ban hành Công văn số 239/VPUBND-KTN về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

(29/12/2023)
Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2347/UBND-KTN về việcchủ trương cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn.

Cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu trải nghiệm văn hóa kết hợp chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong

(28/12/2023)
Ngày 27/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2341/UBND-KTN về việc chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu trải nghiệm văn hóa kết hợp chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong.

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở tại Đồng Quền, xóm Chiềng Vang 2, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn

(27/12/2023)
Ngày 27/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3208/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở tại Đồng Quền, xóm Chiềng Vang 2, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn.

Hiển thị 1 - 10 of 66 kết quả.