Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Bùi Thị Thúy Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: số 566, Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (0218) 894.775
Fax: (0218) 894.775
Email: cttdt.stphb@gmail.com
Địa chỉ website: https://sotuphap.hoabinh.gov.vn/