Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Bùi Quang Toàn

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 391, Đường Trần Hưng Đạo - Phường Phương Lâm - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 857.688
Fax: (02183) 852.323
Email: sotainguyenmoitruong@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://sotainguyen.hoabinh.gov.vn/