DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực I

13/03/2023 08:09
Ngày 10/3, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I, do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán Trưởng – Kiểm toán Nhà nước Khu vực I đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về việc khảo sát thu thập thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách địa phương năm 2022. Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo kế hoạch, Kiếm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán tại tỉnh Hòa Bình, thời gian dự kiến trong 10 ngày (13/3 – 23/3/2023) tại các đại phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Hòa Bình; hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán Trưởng – Kiểm toán Nhà nước Khu vực I yêu cầu Đoàn Kiểm toán cần tập trung thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời, Kiểm toán Nhà nước mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị hữu quan của tỉnh để quá trình kiểm toán diễn ra thuận lợi, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phụ vụ công tác kiểm toán, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, theo luật định nhằm giúp tỉnh tăng cường công tác quản lý tài chính. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối làm việc với Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Khu vực I, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác và tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm toán Nhà nước Khu vực I hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Khu vực I đã thống nhất với Sở Tài chính về một số nội dung liên quan đến chương trình công tác của Đoàn./.