DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

22/03/2023 17:30
Ngày 20/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 14/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng khu biệt thự nhà vườn, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp hoàn chỉnh, đồng bộ, văn minh hiện đại, ổn định và phát triển lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội; xác lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của dự án; kinh doanh bất động sản, nâng cấp hiệu quả sử dụng đất; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; tạo quỹ nhà ở cho thành phố Hòa Bình; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước các cấp.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ và xây thô hoàn thiện mặt ngoài công trình nhà ở đối với các lô đất tiếp giáp với các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong khu vực, theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý; đất ở, nhà ở kinh doanh theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai và các Luật có liên quan khác.

Dự án có quy mô dân số là 1.396 người. Đất ở có diện tích 81.522,93m2; Đất công trình công cộng bao gồm công trình văn hóa, nhà hàng, cửa hàng tiện ích,) có diện tích 1514,5m2;  Đất hỗn hợp có diện tích 5716,63m2, gồm Khu phức hợp tòa nhà 09 tầng và Khu dịch vụ thương mại (nhà hàng, clup, café…) phục vụ du lịch; Đất thương mại dịch vụ có diện tích 7.877,02m2, mật độ xây dựng: 50-80%, tầng cao từ 3-5 tầng; Đất cây xanh, thể dục thể thao có diện tích 20930,08m2; đất mặt nước có diện tích 114.852,97m2; đất rừng có diện tích 8.206,74m2, chiếm 2,85% tổng diện tích khu đất nghiên cứu.

Vốn đầu tư của dự án là trên 791 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án: Đối với đất ở thời gian sử dụng đất lâu dài; Đất thương mại, dịch vụ thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

Tiến độ thực hiện dự án và phân kỳ đầu tư: Chuẩn bị thủ tục đầu tư từ quý I năm 2023 đến quý II năm 2023. Giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình: Từ quý III năm 2023 đến quý IV năm 2025.  Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động: Quý I năm 2026.

Trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu thầu phải thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Thanh toán tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại, tiền thuê đất dịch vụ thương mại sau khi cơ quan chức năng của tỉnh xác định số tiền phải nộp theo quy định. Phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ứng kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, nộp đầy đủ các loại thuế, phí trong quá trình triển khai. Triển khai dự án tuân thủ đúng quy mô các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án; xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở tại các khu vực không được phân lô bán nền; thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, nhà ở cho các khách hàng theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc đầu tư xây dựng của nhà đầu tư thứ cấp trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế đã được phê duyệt. Sau khi đầu tư xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng trong dự án cho đến khi bàn cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

 Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình.

Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Cục thuế tỉnh Hòa Bình căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình có trách nhiệm: Xây dựng phương án và tổ chức giải phóng mặt bằng. Thực hiện việc tiếp nhận khi được bàn giao và quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án./.