ListNewByCategory

Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh

(08/04/2024)
Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và Thương mại dịch vụ Đại Nam tại Km0+138(T) đường Thống Nhất, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy

(19/02/2024)
Ngày 16/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 222/UBND-KTN chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ Đại Nam tại Km0+138(T) đường Thống Nhất, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.

Hiển thị 1 - 10 of 785 kết quả.