ListNewByCategory

Giới Thiệu Công Ty Du Lịch Hoà Bình

(15/12/2009)

Công ty Du lịch tỉnh Hòa Bình là doanh nghiệp nhà nước tiền thân là công ty du lịch Hà Sơn Bình được thành lập từ năm 1976. Sau khi tách tỉnh hà sơn bình hành 2 tỉnh Hà Tây và Hòa bình công ty được thành lập theo quyết định số 560/QĐ-UB của ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa bình.