Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 672 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 852.113
Fax: (02183) 853.152
Email: sokehoachdautu@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://sokehoach.hoabinh.gov.vn/