Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Bùi Đức Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 898.678
Fax: (02183) 898.678
Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://sothongtin.hoabinh.gov.vn/