Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Bùi văn Thắng

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 852.106
Fax: (02183) 852.249
Email: sotaichinh@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://sotaichinh.hoabinh.gov.vn/