Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Đỗ Hải Hồ

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 562 đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 852.509
Fax: (0218) 3857.119
Email: sokhoahoccongnghe@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https:https://https://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn//