Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
Điện thoại: (02183) 852.157
Fax: (02183) 852.157
Email: sovanhoa@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://sovanhoa.hoabinh.gov.vn/