Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Nguyễn Huy Nhuận

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 852.003
Fax:
Email: sonongnghie@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https:https://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/