Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Nguyễn Tuấn Anh

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
Điện thoại: (02183) 854.206
Fax: (02183) 881.433
Email: soxaydung@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://soxaydung.hoabinh.gov.vn/