Tỉnh Hòa Bình

Trưởng Ban

Đinh Thị Thảo

Thông tin chung

Địa chỉ: số 572 - đường Trần Hưng Đạo - phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 896.930
Fax: (02183) 895.547
Email: bandantoc@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://bandantoc.hoabinh.gov.vn/