ListNewByCategory

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024

(27/05/2024)
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tuân thủ, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung và phòng chống lừa đảo trực tuyến nói riêng trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 769/UBND-NVK về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024.

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

(08/05/2024)
Sau 10 năm thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, đội ngứ công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của Công nghệ thông tin được nâng lên rõ rệt.

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

(03/05/2024)
Ngày 02/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3622/VPUBND-VNK về việc triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

(29/03/2024)
Ngày 28/3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Tham dự có các đồng chí: Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế -Bộ Thông tin và Truyền thông; Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và 70 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP mang lại kết quả cụ thể, tích cực cho người dân và doanh nghiệp

(21/03/2024)
Tháng 3/2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP được phân công đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

(07/03/2024)
Ngày 06/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 326/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(01/02/2024)
Ngày 31/01, Đoàn công tác do đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(16/01/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã có những chủ trương, chính sách đồng bộ trong công tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(16/01/2024)
Ngày 15/01/2024, VPUBND tỉnh ban hành Công văn số 465/VPUBND-NVK về việc thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông

(08/01/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay, mạng lưới bưu chính, chuyển phát hoạt động ổn định, cùng với các dịch vụ truyền thống, doanh nghiệp đã cung cấp thêm các dịch vụ mới với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ Bưu chính của các cơ quan, doanh nghiệp, người dân và công tác quốc phòng, an ninh.

Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình

(29/12/2023)
Ngày 29/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2611/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình.

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023

(27/12/2023)
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023.

Hiệu quả thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Sau 3 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh; đến nay, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về triển khai Chiến lược từng bước được nâng lên. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng, phát triển trí tuệ nhân tạo vào tất cả các ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Kết quả sau 2 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến Đề án 06/CP. Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP của tỉnh thành lập đã điều hành, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án. Cơ quan chức năng tích cực phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó đã thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bạn tỉnh, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023

(05/12/2023)
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan chung của sự phát triển. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

(27/11/2023)
Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Hòa Bình đã ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án trọng tâm tạo môi trường thuận lợi phát triển đô thị thông minh trong đó tập trung vào việc tiếp tục phát triển hệ thống chính quyền điện tử, các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch thông minh, môi trường. Theo đó, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện và gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phát triển Chính quyền điện tử gắn liền với hiện đại hóa cải cách hành chính để triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Tuyên truyền nâng cao nhận thức dịch vụ đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(23/11/2023)
Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước là khâu then chốt trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh đã ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng trên nhiều nền tảng.

Kết quả thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh tháng 11/2023

(21/11/2023)
Tháng 11/2023, Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng liên quan đến phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc bổ sung các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án 06/CP đến cán bộ, nhân dân tiếp tục được triển khai thực hiện tốt; hình thức tuyên truyền đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ, nội dung phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn tuyên truyền, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công vụ

(01/11/2023)
Nhằm xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính hiện đại, thời gian qua, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã quan tâm thu hút, tăng cường hợp tác sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công vụ. Đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

(31/10/2023)
Ngày 30/10, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 2134/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước

(26/10/2023)
Ngày 26/10, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế- HĐND dân tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 đến tháng 6/2023 của 3 sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính và Nội vụ. Đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nộị chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn Giám sát. Cùng đoàn có đồng chí Quách Thanh Hải, Phó Ban Pháp chế- HĐND dân tỉnh.

Thúc đẩy lưu thông, phân phổi hàng hóa qua mạng lưới Bưu điện

(25/10/2023)
Những năm qua, công tác thúc đẩy lưu thông, phân phối hàng hoá qua mạng Bưu chính, nhất là sản phẩm nông sản đã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Toàn tỉnh hiện có trên 4.000 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; có 12.345 giao dịch thành công, đứng thứ 18/25 các tỉnh miền Bắc và đứng thứ 28 toàn quốc.

Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2023”

(24/10/2023)
Ngày 24/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2023”. Dự hội thảo, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ Kinh tế số - Xã hội số; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) mở dịch vụ gọi miễn phí tới Tổng đài CSKH trên Internet

(06/10/2023)
Thực hiện chủ trương của trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc mở dịch vụ gọi miễn phí tới Tổng đài chăm sóc khách hàng (CSKH) không mất phí thông qua hai ứng dụng App CSKH và Website CSKH trên môi trường mạng Internet, mạng 3G/4G. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng công cụ để liên hệ với trung tâm CSKH. Công ty Điện lực Hòa Bình đã làm hướng dẫn sử dụng và đưa lên Website https://pchoabinh.npc.com.vn/ và trang Website https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/

Lạc Thủy đặt mục tiêu đến năm 2025: 100% cơ quan, tổ chức nhà nước, 70% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số

(22/09/2023)
Huyện Lạc Thủy xác định phát triển hạ tầng số nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình, đồng thời cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Triển khai Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 – 2030

(22/09/2023)
Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu niên của tỉnh về ý thức, trách nhiệm đối với việc ứng xử với những thông tin trên mạng xã hội, ngày 19/9/2023, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/TĐTN-XDĐ Triển khai Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 – 2030.

Hội nghị Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo

(21/09/2023)
Ngày 21/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo. Dự hội nghị, có TS Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ GD&ĐT; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(21/09/2023)
Trong 3 năm qua, thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số trong các cơ quan đảng, nhà nước đã có tiến triển và đạt được một số kết quả khả quan so với kế hoạch đề ra; quan tâm đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện quan trọng để Hòa Bình có chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index), đạt mức trung bình của cả nước. Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ được đẩy mạnh.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số góp phần phát triển kinh tế - xã hội

(20/09/2023)
Để cải thiện công tác cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã và đang thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Đây cũng là chủ trương được Đảng, Nhà nước chú trọng, mang tính chiến lược lâu dài.

Thúc đẩy phổ cập chữ ký số và ra mắt ứng dụng Công dân số tỉnh Hòa Bình

(19/09/2023)
Ngày 19/9, tại VNPT Hòa Bình, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và các doanh nghiệp nền tảng số tổ chức Hội nghị triển khai thúc đẩy phổ cập chữ ký số và ra mắt ứng dụng Công dân số tỉnh Hòa Bình. Dự hội nghị, có đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia – Bộ TT&TT; đại diện các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố,…

Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

(12/09/2023)
Ngày 12/9, Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel do Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã làm việc lại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; tham gia buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025

(12/09/2023)
Ngày 12/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2023 – 2025. Kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng số của tỉnh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình, đồng thời cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh”

(11/09/2023)
Ngày 11/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh”.

Triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh

(11/09/2023)
Ngày 11/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại trẻ em trên hệ thống tin nhắn của các nhà mạng di động và các kênh thông tin, truyền thông của tỉnh

(31/08/2023)
Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1495/UBND-KTTH về việc hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại trẻ em trên hệ thống tin nhắn của các nhà mạng di động và các kênh thông tin, truyền thông của tỉnh.

Hội thi “Nâng cao Cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ lần thứ nhất năm 2023” huyện Kim Bôi

(29/08/2023)
Ngày 29/8, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi "Nâng cao công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ lần thứ nhất năm 2023”. Tới dự lễ khai mạc Hội thi có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện cùng hơn 100 thí sinh của 17 đội thi đến từ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh tháng 8/2023

(24/08/2023)
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP), tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng liên quan đến Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc bổ sung các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP các cấp và các Tổ công tác tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP được giao.

Hỗ trợ thực hiện ký số văn bản tài liệu điện tử thuộc dự án Triển khai số hóa văn bản các cơ quan nhà nước

(21/08/2023)
Ngày 21/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1610/STTTT-CNTT gửi Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Sở, ban, ngành về việc hỗ trợ thực hiện ký số văn bản tài liệu điện tử thuộc dự án Triển khai số hóa văn bản các cơ quan nhà nước.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

(18/08/2023)
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, ngày 17/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 165-KH/ĐUK tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(17/08/2023)
Sáng 17/8, Đoàn kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành, địa phương do đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Sở Y tế

(17/08/2023)
Ngày 16/8, Đoàn Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Y tế. Cùng tham dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Nâng cấp nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh Hòa Bình”

(31/07/2023)
Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Nâng cấp nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh Hòa Bình”.

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023

(27/07/2023)
Ngày 27/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Hiển thị 1 - 60 of 1.031 kết quả.