DetailController

CNTT và Viễn Thông

Sở Thông tin và Truyền thông Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

04/01/2024 16:30
Ngày 04/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành TT&TT đã nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngành đã hoàn thành 140 nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước được triển khai đồng bộ. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh được duy trì ổn định, đã kết nối chính thức 9/17 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và 8/17 hệ thống đang kết nối thử nghiệm. Kiến trúc Chính quyền điện tử duy trì phiên bản 2.0 và luôn được cập nhật theo Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam. Toàn tỉnh đã thành lập 1.482 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xóm, 151 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với gần 13.000 thành viên. Hoạt động Báo chí, phát thanh, Truyền hình của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chủ trương, chính sách, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng mạng lưới dịch vụ viễn thông được nâng cao. Các doanh nghiệp viễn thông tích cực phát triển cài đặt và khuyến khích sử dụng ngân hàng số. Công tác Bưu chính tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư phần mềm chuyên ngành phục vụ quản lý sản xuất-kinh doanh cũng như quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, có khoảng 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có website riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm 2024, toàn ngành TT&TT tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển mạng lưới bưu chính theo hướng hạ tầng chuyển phát và logistic; tăng cường quản lý Nhà nước về sử dụng chung cơ sở hạ tầng thông tin; thực hiện các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và thúc đẩy quá trình phát triển đô thi thông minh. Tập trung xử lý trên môi trường mạng đối với 95% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 85% hố sơ công việc cấp huyện và 65% hồ sơ công việc cấp xã; 100% chế độ báo cáo được kết nối, tích hợp trên hệ thống dùng chung. Phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 10% GRDP của tỉnh; giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử đạt 35%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành TT&TT đã đạt được, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc đổi mới của tỉnh. Năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành TT&TT tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh; triển khai chuyển đổi số trên ở các lĩnh vực ưu tiên, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh bền vững. Tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, thông tin, truyền thông. Hướng dẫn và định hướng các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Khai thác, vận hành an toàn, hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo hạ tầng đáp ứng việc phát triển, ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Kịp thời hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng phó trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet. Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sử dụng chung cơ sở hạ tầng thông tin; chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin; duy trì, bảo đảm hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số đến cấp cơ sở.

Nhân dịp này, sở đã tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Nhà nước về TT&TT./.

Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc công tác quản lý Nhà nước về TT&TT.

Đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc công tác quản lý Nhà nước về TT&TT.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc công tác quản lý Nhà nước về TT&TT.