DetailController

CNTT và Viễn Thông

04 hành động cụ thể nhằm ứng xử văn minh trên không gian mạng

26/09/2023 16:30
Thanh thiếu niên ứng xử văn minh trên không gian mạng cần thực hiện các quy tắc ứng xử chung, gồm: “Tuân thủ, Lành mạnh, An toàn, Trách nhiệm”. Cụ thể:

Tuân thủ

Tuân thủ pháp luật Việt Nam; các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội; các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, những hành vi bị cấm khi tham gia mạng xã hội; các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuân thủ quy tắc tôn trọng cộng đồng trong giao tiếp, ứng xử trên không gian mạng

Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, không sao chép hoặc phân phối trái phép các nội dung như nhạc, phim, phần mềm…

Tuân thủ Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập sử dụng trang thông tin điện tử nhân trên Internet, mạng hội (đối với đảng viên trong độ tuổi Đoàn đoàn viên).

Lành mạnh

Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Lan tỏa, chia sẻ thông tin tích cực, câu chuyện đẹp, hình ảnh tốt đẹp trong xã hội, gương người tốt, việc tốt; các thông điệp nhân văn, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử thanh lịch, văn minh trên không gian mạng; tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam nói chung và hình ảnh quê hương, con người, văn hóa tốt đẹp của tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Không đăng tải video, hình ảnh, nội dung, tin bài, không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động và bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo, đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Phê phán các hành vi ứng xử thiếu văn hóa, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

An toàn

Tự quản lý, bảo mật tài khoản cá nhân của mình. Nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh.

Thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi kết bạn hoặc tham gia các hội, nhóm, diễn đàn trên không gian mạng.

Lựa chọn các ứng dụng thông tin, liên lạc trên mạng uy tín, đảm bảo tính bảo mật về thông tin cá nhân. Chủ động rời các nhóm trên các ứng dụng thông tin, liên lạc trên mạng, các nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội khi nhóm đó đã kết thúc hoạt động.

Trách nhiệm

Tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin về các quy định của Đảng, Nhà nước; các quy tắc, tiêu chuẩn cộng đồng của các ứng dụng, mạng xã hội trước khi tham gia.

Đọc và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi cho phép các ứng dụng, tiện ích sử dụng thông tin cá nhân của mình.

Tìm hiểu, trau dồi, bổ sung kiến thức văn hóa, pháp luật, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia trên không gian mạng.

Có trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các nội dung, thông tin trên trang cá nhân hoặc trên các nhóm, diễn đàn. Chỉ chia sẻ, đăng tải nếu thông tin nguồn chính thống, đáng tin cậy hoặc được cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin để chia sẻ.

Tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch trên không gian mạng./.