DetailController

CNTT và Viễn Thông

Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình

03/06/2024 16:51
Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh, phụ huynh học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa, mục đích của công tác tuyển sinh; nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh và những quy định, quy chế thi; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các thông tin gây thất thiệt. Ngày 31/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 25/KH-STTTT vè việc Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Nội dung thực hiện gồm:

Công tác thông tin, tuyên truyền: Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở,  các cơ quan báo chí cập nhật đăng tải các thông tin trong công tác kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình kết quả công tác triển khai, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành trong tỉnh, như Quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT, những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại các văn bản: Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2024/TT-BGDDT ngày 06/3/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT/BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TTBGD&ĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGD&ĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác tổ chức thi; kết quả thi, kết quả tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng của tỉnh và các địa phương. Công văn số 1659-CV/BTGTU ngày 10/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; văn bản số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, phỏng vấn, bài viết tuyên truyền trong công tác Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình. Hệ thống thông tin cơ sở: tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình bằng nhiều hình thức phong phú như cập nhật, đăng tải trên Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, xe lưu động, pa nô, áp phích.... Tăng cường kiểm tra rà soát, kịp thời phát hiện những vụ việc đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, sai sự thật về kỳ thi trên mạng xã hội, tiến hành xác minh làm rõ, lập hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tăng cường thông tin về các vụ việc, kết quả xử lý, qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, không để ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và tâm lý của phụ huynh và các em học sinh.

Công tác đảm bảo thông tin liên lạc:

Về Viễn thông: Các doanh nghiệp viễn thông chủ động tổ chức kiểm tra mạng lưới, triển khai công tác tu bổ, củng cố nâng cao chất lượng mạng lưới (kể cả các thiết bị dự phòng ứng cứu thông tin). Chú trọng kiểm tra việc duy tu, bảo dưỡng, gia cố mạng cáp, các cột BTS, nguồn điện, hệ thống chống sét, các đường cột treo cáp… phát hiện và sửa chữa kịp thời các hư hỏng đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Xây dựng Kế hoạch và Phương án đảm bảo thông tin liên lạc, đường truyền Internet (24/24 giờ), không để xảy ra sự cố bất thường gây mất liên lạc mạng lưới viễn thông. Đảm bảo thông suốt các số điện thoại, Fax và đường truyền Internet giữa Ban Chỉ đạo thi của tỉnh với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm thi, các Ban của Hội đồng thi trong thời gian diễn ra kỳ thi và 38 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hoà Bình từ ngày 26/6/2024 đến 29/6/2024 (các địa điểm thi theo công văn số 1451/SGD&ĐT-QLCLGD ngày 24/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo). Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện dự phòng (phân công nhiệm vụ thường trực,
chuẩn bị xăng, dầu, máy nổ, dụng cụ ứng
cứu...) cho các trạm BTS tại các khu vực tổ chức thi. Nhanh chóng khắc phục những sự cố, củng cố mạng lưới thông tin liên lạc để trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

Về Bưu chính: Bảo đảm sẵn sàng về hạ tầng bưu chính (hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, bưu cục, kiốt, đại lý...) phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Chủ động xây dựng và thực hiện tốt các phương án vận chuyển, chuyển phát công văn, tài liệu liên quan đến kỳ thi trong trường hợp gặp thời tiết, địa hình xấu hoặc thiên tai, bão lũ và giải quyết khẩn cấp đối với trường hợp mất thất lạc, chậm trễ. Ưu tiên chấp nhận, vận chuyển và phát các công điện, công văn, tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và ngược lại để phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời tại tất cả các công đoạn trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 như: Đề thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh.... Đồng thời, xây dựng phương án xử lý khẩn cấp đối với trường hợp các tài liệu có liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 bị mất, thất lạc, phát chậm... Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thí sinh...) sử dụng các dịch vụ bưu chính phù hợp để chuyển phát giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh. Thời gian đảm bảo thông tin liên lạc cho kỳ thi: Theo nội dung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hoà Bình.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông thực hiện các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Dự báo các tình huống an ninh mạng; dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi. Chỉ đạo thực hiện các chế độ ưu tiên về thông tin liên lạc từ các điểm thi, chấm thi, điểm in sao đề thi đến Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và từ Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi. Thanh tra sở phối hợp với Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh, công khai Email, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của nhân dân. Phối hợp, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp sử dụng công nghệ cao có mục đích gian lận trong kỳ thi và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu thi.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình, Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Bám sát tiến độ, kế hoạch tổ chức tuyển sinh, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tuyên truyền, phản ánh công tác tổ chức tuyển sinh và các vấn đề phát sinh; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tạo đồng thuận xã hội để tổ chức thành công kỳ tuyển sinh trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cập nhật tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác tuyển sinh trên ấn phẩm báo điện tử, trang thông tin điện tử và fanpage (nếu có) của đơn vị mình.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện; Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và Đài Truyền thanh cấp xã thực hiện tuyên truyền về công tác Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông: Chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo kế hoạch này. Báo cáo Kế hoạch và Phương án đảm bảo thông tin liên lạc kèm danh sách số điện thoại thường trực của đơn vị để giải quyết sự cố trong trường hợp xảy ra mất thông tin liên lạc trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/6/2024. Chỉ đạo Trung tâm viễn thông, đơn vị trực thuộc, bưu điện các huyện, thành phố tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành tại các địa điểm thi tốt nghiệp. Sẵn sàng các phương án ứng cứu lẫn nhau (roaming, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông …) khi có yêu cầu từ các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa bàn để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống. Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật về Kỳ thi./.