DetailController

CNTT và Viễn Thông

Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) mở dịch vụ gọi miễn phí tới Tổng đài CSKH trên Internet

06/10/2023 16:30
Thực hiện chủ trương của trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc mở dịch vụ gọi miễn phí tới Tổng đài chăm sóc khách hàng (CSKH) không mất phí thông qua hai ứng dụng App CSKH và Website CSKH trên môi trường mạng Internet, mạng 3G/4G. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng công cụ để liên hệ với trung tâm CSKH. Công ty Điện lực Hòa Bình đã làm hướng dẫn sử dụng và đưa lên Website https://pchoabinh.npc.com.vn/ và trang Website https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/

Cụ thể, hướng dẫn thực hiện cuộc gọi miễn phí trên APPCSKH như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

+ Mã khách hàng (PA17…..): Khách hàng lấy trên tin nhắn thông báo tiền điện hoặc hóa đơn thanh toán tiền điện hàng tháng

+ Mật khẩu: nhập mật khẩu; nếu các Khách hàng quên mật khẩu thì bấm vào “Quên mật khẩu” và làm như hướng dẫn để gửi tín nhắn lấy lại mật khẩu ( Lưu ý: Khách hàng nên lưu giữ lại mật khẩu này để dùng cho các lần tiếp theo).

Bước 2: Chọn Tab “Cá nhân”

Bước 3: Chọn “Liên hệ tổng đài 19006769”

Bước 4: Chọn “Gọi miễn phí”

Bước 5: Xuất hiện giao diện: ta bấm gọi tổng đài

Bước 6: Khi được nhắc chọn, các bạn chọn bấm phím 0 để gặp giao dịch viên

Bước 7: Các bạn chờ máy để gặp giao dịch viên.

Hướng dẫn thực hiện cuộc gọi miễn phí trên WEBCSKH

Bước 1: Truy cập vào website : https://cskh.npc.com.vn

Bước 2: Tại màn hình trang chủ

    • Bấm chọn biểu tượng điện thoại;
    • Chọn “Gọi miễn phí”.

Bước 3: Nhập số điện thoại của khách hàng

    • Bấm “gọi điện”;
    • Bấm số để kết nối với tổng đài.

Bước 4: Các bạn chờ khi tổng đài hỏi tự động thì bấm phím 0