DetailController

CNTT và Viễn Thông

Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình

29/12/2023 16:30
Ngày 29/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2611/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 13/07/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình trong 02 năm 2024, 2025 là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Hòa Bình là đơn vị được ủy quyền triển khai). Để việc tổ chức triển khai gói thầu được đảm bảo theo kế hoạch, chất lượng đề ra, phục vụ cho công tác giám sát, cảnh báo và phối hợp xử lý các mã độc, lỗ hổng bảo mật an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc quản trị tập trung VNPT – Smart IR tích hợp các công cụ phát hiện, đánh giá các nguy cơ mất an toàn thông tin và tính năng phòng, chống, xử lý mã độc tại các máy trạm, cung cấp các cảnh báo lên Trung tâm giám sát tập trung (SOC) của tỉnh. Trên cơ sở số lượng phần mềm phòng, chống mã độc quản trị tập trung VNPT – Smart IR được phân bổ tại Phụ lục 1 gửi kèm, các cơ quan, đơn vị lựa chọn phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cung cấp danh sách (gồm tên phòng, số lượng máy tính cần cài đặt phần mềm của từng phòng) cho Viễn thông Hòa Bình đến trực tiếp cài đặt phần phềm trên máy tính làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức thiết lập, cấu hình dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) để thực hiện giám sát, xử lý sự cố an toàn thông tin, giám sát mạng từ xa, theo thời gian thực đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hoà Bình trên không gian mạng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị, cung cấp thông tin về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin gồm phòng máy chủ (nếu có), tủ mạng, sơ đồ bố trí lắp đặt, kết nối mạng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại trụ sở cơ quan, đơn vị cho Viễn thông Hòa Bình khi đến trực tiếp cài đặt, thiết lập dịch vụ giám sát an toàn, an ninh thông tin về Trung tâm giám sát tập trung (SOC) của tỉnh.

Để công tác triển khai được thuận lợi, đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đầu mối phối hợp, hỗ trợ nhà thầu trong quá trình tổ chức thực hiện những nội dung nêu trên. Sở Thông tin và Truyền thông cử đầu mối phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện như sau: Đầu mối chung: Ông Nguyễn Minh Thanh, Phó Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thôn. Điện thoại: 0916.733.233. Đầu mối của nhà thầu trực tiếp hỗ trợ sử dụng phần mềm, dịch vụ: Ông Nguyễn Khánh HòaPhó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, VNPT Hòa Bình. Điện thoại: 0946.099.960./.