ListNewByCategory

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn

(11/08/2022)
Chiều ngày 10/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn về tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Tham gia buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo VPTU.

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, biên chế

(11/08/2022)
Ngày 11/8, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, biên chế. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Phiên Chất vấn và Trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(11/08/2022)
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14, chiều ngày 10/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên Chất vấn và Trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc Hội chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành nội dung Phiên họp.

Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

(09/08/2022)
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ, xuyên suốt các mục tiêu, quan điểm, chủ trương và những giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thực hiện những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành và của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập

(09/08/2022)
Sau 5 năm triển khai việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đến nay, bộ máy chính trị đã giảm các đầu mối trực thuộc, quy mô quản lý phù hợp, không gian phát triển kinh tế- xã hội được mở rộng. Hiện tỉnh đang tập trung sắp xếp, giải quyết số lượng cán bộ, công chức dôi dư đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong

(09/08/2022)
Sáng 9/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022; việc triển khai xây dựng Nông thôn mới và thực hiện Đề án tái canh cây có múi giai đoạn 2021-2025. Cùng đi có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái V’Star-Ngòi Hoa

(09/08/2022)
Tại Kỳ họp thứ 8 ngày 15/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 157/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái V’Star-Ngòi Hoa tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Hướng dẫn phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

(09/08/2022)
Nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 11-NQ/TU), ngày 13/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, để thống nhất nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung Nghị quyết.

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố

(08/08/2022)
Ngày 8/8, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Thúc đẩy sản xuất chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững

(08/08/2022)
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 25/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030, các cấp ủy, chính quyền đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy sản xuất chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Đến nay, cơ cấu ngành Chăn nuôi đã chuyển dần từ phân tán nhỏ lẻ sang tập trung quy mô lớn; tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; chất lượng và giá trị đàn tăng dần các năm.

Hiển thị 291 - 300 of 620 kết quả.