DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố

08/08/2022 00:00
Ngày 8/8, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đã thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Chất lượng kỳ họp của HĐND tỉnh, huyện ngày càng được nâng lên rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh ngày càng phát huy. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công 08 kỳ họp và ban hành 169 nghị quyết, trong đó có 14 nghị quyết về công tác nhân sự và cho thôi làm đại biểu của HĐND tỉnh; 155 nghị quyết về thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 04 chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND đã được các Ban tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc,...

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã thông tin thêm về kết quả hoạt động của HĐND các huyện, thành phố, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết; hoạt động giám sát và chất lượng giám sát; công tác tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND trong việc điều hòa hoạt động của HĐND cấp huyện; công tác thẩm tra, giám sát của thường trực và các ban HĐND cấp huyện, cấp xã…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: HĐND các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, cần có định hướng trong việc xây dựng Nghị quyết của HĐND cả nhiệm kỳ và hằng năm, bảo đảm tính chủ động, hiệu quả hoạt động của HĐND; cập nhật thường xuyên và kịp thời chỉ đạo thực hiện các văn bản pháp luật hiện hành, đối chiếu với điều kiện thực tiễn của địa phương để kiến nghị với Trung ương, HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả kỳ họp. Cải tiến, đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động giám sát tại kỳ họp. Đồng thời, chỉ đạo Tổ đại biểu, đại biểu HĐND đổi mới các hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, ưu tiên lựa chọn những điểm tiếp xúc ở những xã vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc; thường xuyên quan tâm công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế tiếp công dân, nội quy kỳ họp HĐND để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò tập thể. Đại biểu HĐND cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, dành nhiều thời gian cho hoạt động đại biểu, thực hiện đúng Chương trình hành động của mình trước cử tri. Ngoài ra, Thường trực HĐND cần duy trì và thực hiện có hiệu quả các phiên họp thường kỳ hàng tháng; tổ chức các phiên họp chất vấn, giải trình các nội dung được cử tri và xã hội quan tâm đối với các cơ quan chuyên môn, đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của cơ quan dân cử theo đúng quy định của pháp luật./.