DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn

11/08/2022 00:00
Chiều ngày 10/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn về tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Tham gia buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo VPTU.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phải biểu kết luận buổi làm việc

8 tháng đầu năm 2022, huyện Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Huyện đã chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là việc ban hành chương trình hành động của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, phấn đấu vào năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt gần 479 tỷ đồng, đạt 60,2% dự toán tỉnh giao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 59,7%; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 14,8 nghìn tỷ đồng, đạt 66,1% kế hoạch giao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an ninh trật tự được giữ vững. Toàn huyện thu hút được 04 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký trên 780 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, huyện Lương Sơn đã kiến nghị với tỉnh quan tâm cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục ban hành các cơ chế đặc thù, ưu tiên đối với huyện để thu hút đầu tư; đề xuất tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch của huyện; chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch; kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Lương Sơn; phê duyệt đầu tư dự án phòng, chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh tại Đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Lương Sơn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới: Huyện Lương Sơn tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị cán bộ, đảng viên, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; đặc biệt quan tâm công tác cán bộ gần dân, sát dân, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của huyện. Đồng thời, chỉ ra 3 vấn đề huyện Lương Sơn cần quan tâm: Nhiệm vụ cần phấn đấu đạt đơn vị hành chính cấp thị xã; định hướng phát triển đô thị sinh thái, công nghiệp, dịch vụ của huyện và tăng cường công tác quản lý đất đai. Trong đó, huyện Lương Sơn cần thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động cung cấp cho các dự án đô thị, công nghiệp, dịch vụ; sớm hoàn thiện quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch chi tiết có chất lượng, tầm nhìn dài hạn, đồng thời quản lý thật tốt quy hoạch; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; rà soát, kiên quyết xử lý các dự án không triển khai; xây dựng quy chế thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp sạch… để người dân được hưởng lợi thành quả của phát triển.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình an toàn khu vực sạt lở đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, Lâm Sơn ./.