ListNewByCategory

Những ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật thi hành án Dân sự của Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy đoàn Hòa Bình

(03/11/2014)

Ngày 03/11, Quốc hội nghe Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Bạch Thị Hương Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình thể hiện sự đồng tình với nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự lần này.

Ý kiến góp ý về thực hiện Ngân sách Nhà nước của Đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn Hòa Bình

(03/11/2014)

Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường và cho ý kiến vào kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014. Phát biểu tại hội trường đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Hòa Bình) đã đóng gópý kiến vào vấn đề liên quan tới dự toán thu ngân sách Nhà nước. Căn cứ số liệu trong Báo cáo của Chính phủ, chúng ta đều thấy ước thu ngân sách năm 2014 tăng 10,6% so với dự toán tương ứng là tăng thêm 63.700 tỷ đồng. Có thể nói số thu ngân sách hàng năm phụ thuộc vào các yếu tố như sau:

Những ý kiến góp ý Dự thảo Luật Hàng không của đại biểu Nguyễn Cao Sơn đoàn Hòa Bình

(29/10/2014)

Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Quốc hội nghe Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Đa số các ý kiến đồng tình và thống nhất với việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập cho phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia vào loại hình dịch vụ này, đồng thời cũng phù hợp với quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật hộ tịch của đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn Hòa Bình

(29/10/2014)

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hộ tịch. Góp ý vào Dự thảo Luật các ý kiến cơ bản đồng tình với sự cần thiết phải ban hành Luật hộ tịch. Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn Hòa Bình góp ý vào các nội dung cụ thể đó là:

Phát biểu góp ý vào dự thảo Luật BHXH của đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn Hòa Bình

(24/10/2014)
Ngày23/10, Quốc hội thảo luận tại Hội trường vào Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phát biểu đóng góp vào Dự án Luật các vị đại biểu Quốc hội đề nghị Luật cần được xây dựng theo hướng quy định mở rộng các đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội; Cần quy định chế tài chặt chẽ đảm bảo xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội để khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội hiện nay. Đồng thời cần có quy định rõ ràng để giải quyết quyền lợi cho người lao động khi doanh nghiệp nợ, chiếm dụng tiền đóng Bảo hiểm xã hội và không còn tài sản để giải quyết quyền lợi Bảo hiểm xã hội của người lao động.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội

(23/10/2014)

Ngày 21 /10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015. Thảo luận tại tổ số 6 gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố: Hòa Bình,Cần Thơ, Đà Nẵng, Hưng Yên.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Cao Phong

(29/09/2014)
Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại huyện Cao Phong. Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 100 cử tri thị trấn Cao Phong và xã Tây Phong.

Trích ý kiến của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh HB về Dự thảo luận hộ tịch và luật căn cước công dân

(10/06/2014)
Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2014, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân. Góp ý vào dự thảo Luật hộ tịch, cơ bản các ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Luật hộ tịch, các đại biểu cho rằng, đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng được các quốc gia quan tâm thực hiện. Thông qua hoạt động này, nhằm tạo cơ sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền, nghĩa vụ của công dân, đồng thời có biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học.

Trích ý kiến của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về công tác xóa đói giảm nghèo

(09/06/2014)
Sáng ngày 07 tháng 6 năm 2014, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012. Buổi thảo luận đã được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình cho rằng: Công tác xóa đói, giảm nghèo là một nội dung được rất nhiều sự quan tâm không chỉ của nhân dân, của cử tri và còn dành được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đất nước. Tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo là một chỉ số để đo sự phát triển của một quốc gia, của một đất nước, là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả và vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước của một Đảng và của một chế độ. Một chế độ ưu việt là mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển đất nước một cách bình đẳng.

Hiển thị 241 - 250 of 292 kết quả.