ListNewByCategory

Trích ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp Quốc hội của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình

(27/05/2015)

Chiều ngày 25/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ nhằm đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII: Tham gia góp ý vào các Dự thảo Luật

(22/05/2015)
Sáng ngày 22/5/2015, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015, các đại biểu thảo luận Điều 60 của Luật BHXH năm 2014 và Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Thảo luận tại tổ có các Đoàn ĐBQH: Thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Hưng Yên và Hòa Bình.

Những ý kiến thảo luận tại Hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt của ĐB Nguyễn Thanh Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh Hoa Bình

(17/11/2014)
Ngày 15/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế, phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đóng góp vào Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) như sau:

Ý kiến thảo luận về Dự án Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh đoàn Hòa Bình

(06/11/2014)
Chiều ngày 05/11, Quốc hội thảo luận tại tổ vào Dự thảo Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Góp ý vào 02 Dự thảo luận trên, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho rằng, đối với Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cần phải nói địa vị pháp lý của Ủy ban bầu cử, đây là chế định độc lập được hiến định, tuy nhiên địa vị pháp lý hiện nay chưa rõ ràng, chẳng khác gì các ủy ban bầu cử như trước đây do Quốc hội thành lập, thực hiện giúp việc cho Quốc hội trong việc bầu cử Quốc hội và hướng dẫn bầu cử HĐND các cấp, làm các việc sự vụ hành chính mà thôi, trong khi đó, địa vị pháp lý của Ủy ban bầu cử được hiến định quy định, vậy nó có thẩm quyền gì trong việc phán quyết, ban hành chính sách.

Những ý kiến góp ý thảo luận về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh đoàn Hòa Bình

(06/11/2014)

Ngày 01/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình bày tỏ sự đồng tình cao với đánh giá tổng thể kết quả việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo nghị quyết số 10 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015.

Ý kiến thảo luận sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề của đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn Hòa Bình

(06/11/2014)

Sáng ngày 05/11, Quốc hội nghe Tờ trình về Dự án Luật bầu của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Báo cáo thẩm tra Dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Hòa Bình đóng góp vào một số nội dung cụ thể đó là:

Những ý kiến thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành của các đại biểu đoàn Hòa Bình

(05/11/2014)
Hôm nay, ngày 04 /11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục con người; Việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật.

Hiển thị 231 - 240 of 292 kết quả.