DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

11/06/2015 00:00
Chiều ngày 10/6, lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

  Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và kết quả đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đồng thời đề xuất, kiến nghị với EVN một số nội dung về đầu tư mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2; bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được Bộ Công thương phê duyệt; Chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phối hợp hoàn thành công tác tiếp nhận và hoàn trả vốn đầu tư cho Ngân hàng Thế giới đối với dự án năng lượng nông thôn II ( phần hạ áp), đồng thời tiếp nhận, xử lý khoản vốn vay của Ngân hàng Thế giới; đề nghị cho chủ trương tất cả các hạ tầng điện bàn giao cho Điện lực quản lý, bảo đảm đồng bộ cho công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống điện và đề nghị giải tán các Hợp tác xã dịch vụ điện năng; Chỉ đạo rà soát, thay thế các Trạm Biến áp có dung lượng thấp, quá phụ tải; đặc biệt quan tâm chỉ đạo để đảm bảo nguồn điện 24/24h phục vụ sản xuất, tiêu dùng tại Thành phố Hòa Bình, các Khu, Cụm công nghiệp, khu du lịch, các thị trấn, các huyện tiếp giáp với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho nhân dân vùng chuyển dân vùng lòng hồ Sông Đà.

Sau khi thảo luận, thống nhất ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN) đã nhất trí về cơ bản với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hòa Bình. Giao các đơn vị liên quan bố trí nguồn vốn, phối hợp giải quyết các nội dung liên quan; thống nhất ban hành kết luận buổi làm việc để làm cơ sở triển khai, thực hiện hoàn thành các nội dung đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và thống nhất giữa hai bên, đồng thời EVN cũng kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đoàn công tác tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ngành điện hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đề xuất một số chương trình, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới ./.