Các khu du lịch

Quản lý chặt chẽ quy hoạch, tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển bền vững

08/08/2022 01:47
Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong bốn khâu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Yêu cầu thực hiện rất khẩn trương, đồng thời phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng Luật Quy hoạch mới, từ đó quản lý chặt chẽ quy hoạch, tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển bền vững. Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố phải có trách nhiệm rất cao, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, đặt mục tiêu đến tháng 8/2022 hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Quy hoạch tỉnh xác định phát triển du lịch lòng hồ Hoà Bình gắn với bảo vệ môi trường bền vững

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 29/4/2021, công tác lập quy hoạch tỉnh được phân chia thành 5 giai đoạn: Giai đoạn 1, thu thập dữ liệu và đánh giá hiện trạng; sản phẩm là đánh giá thực trạng, khoanh vùng các vấn đề trọng tâm và nhiệm vụ tạo đột phá; cấu trúc và đề cương sơ bộ của quy hoạch tỉnh. Giai đoạn 2, lập báo cáo quy hoạch; sản phẩm là báo cáo quy hoạch tỉnh. Giai đoạn 3, tổ chức thảo luận thống nhất báo cáo quy hoạch tỉnh; sản phẩm là quy hoạch tỉnh. Giai đoạn 4, rà soát, điều chỉnh báo cáo quy hoạch tỉnh; sản phẩm là báo cáo quy hoạch tỉnh, hệ thống sơ đồ, bản đồ, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và bộ cơ sở dữ liệu về tỉnh Hòa Bình sau khi được thông qua bởi Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh và Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh. Giai đoạn 5, trình phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 35, Luật Quy hoạch, sản phẩm là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tính đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 2 lập quy hoạch tỉnh với sản phẩm là Báo cáo quy hoạch tỉnh Hoà Bình với một số nội dung, mục tiêu tổng quát, phấn đấu đến năm 2030, kinh tế tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc và đang khẩn trương thực hiện xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh; lập Báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược theo quy định.

Đối với quy hoạch du lịch tỉnh cần gắn với phương châm "xanh, xanh hơn, xanh hơn nữa”. Cần thể hiện lợi thế, thế mạnh của tỉnh về vị trí, môi trường, văn hoá và trọng tâm là hồ Hoà Bình, các khu vực chiến lược về du lịch như suối khoáng Kim Bôi, Yên Thuỷ; gắn với homestay, hoạt động ngoài trời, thủ phủ sân golf của cả nước, thế mạnh về rừng, tracking, trải nghiệm, các hoạt động đạp xe, cuộc thi ẩm thực, người đẹp xứ Mường, múa xòe Thái, khinh khí cầu, dù lượn, các khu ruộng bậc thang... Quy hoạch công nghiệp cần xác định được lợi thế của tỉnh là nguồn nhân lực dồi dào lại giáp Hà Nội, có thể thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao từ vùng Thủ đô, vì vậy có thể phát triển vật liệu xây dựng chuyên về nội thất (vùng rừng Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, liên hệ với các vùng giáp ranh như: Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình). Quy hoạch nông nghiệp cần quy hoạch tỉnh là vùng cấp thực phẩm xanh, sạch, giá cả phải chăng, sơ chế sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, cung cấp cho địa bàn thành phố Hà Nội, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh và lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh. Xem xét, phê duyệt 07 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500, 04 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, 09 nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000, 04 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000, 01 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Bôi; xem xét, phê duyệt 02 nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết chi tiết 1/500, 06 đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, 02 nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn, 04 đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn, 02 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng 1/5000; cung cấp thông tin quy hoạch 01 dự án; chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng 02 dự án./.

Lê Huệ (CTTĐT)