DetailController

Địa chỉ: 186 CÙ CHÍNH LAN, P.PHƯƠNG LÂM, TX.HÒA BÌNH, HÒA BÌNH
Điện thoại: (0218)3853208

"> Địa chỉ: 186 CÙ CHÍNH LAN, P.PHƯƠNG LÂM, TX.HÒA BÌNH, HÒA BÌNH
Điện thoại: (0218)3853208

">

Khách sạn, Nhà hàng

KHÁCH SẠN PHƯƠNG LÂM

18/12/2009 00:00

Địa chỉ: 186 CÙ CHÍNH LAN, P.PHƯƠNG LÂM, TX.HÒA BÌNH, HÒA BÌNH
Điện thoại:(0218)3853208

Phân loại: Khách sạn
Tiêu chuẩn: Khác
Khung giá: Bình dân

Theo Vietbalo.vn