DetailController

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đồng Tiến
Điện thoại: 857 238

"> Địa chỉ: Tổ 4, phường Đồng Tiến
Điện thoại: 857 238

">

Khách sạn, Nhà hàng

Nhà hàng Hiền Lương

18/12/2009 00:00

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đồng Tiến
Điện thoại:857 238

Phân loại: Nhà hàng
Tiêu chuẩn: Món Á
Khung giá: Bình dân

Theo Vietbalo.vn