DetailController

Địa chỉ: SÔNG ĐÀ TX.HÒA BÌNH, HÒA BÌNH
Điện thoại: (0218)3854055

"> Địa chỉ: SÔNG ĐÀ TX.HÒA BÌNH, HÒA BÌNH
Điện thoại: (0218)3854055

">

Khách sạn, Nhà hàng

KHÁCH SẠN SÔNG ĐÀ

18/12/2009 00:00

Địa chỉ: SÔNG ĐÀ TX.HÒA BÌNH, HÒA BÌNH
Điện thoại:(0218)3854055

Phân loại: Khách sạn
Tiêu chuẩn: Khác
Khung giá: Bình dân

Theo Vietbalo.vn