DetailController

Khách sạn, nhà nghỉ

Các cơ sở lưu trú du lịch huyện Cao Phong

26/07/2023 15:27
Nhắc tới Cao Phong là nhắc đến huyện trồng cam lớn nhất, nổi tiếng nhất của tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, là một trong 5 huyện, thành phố có các xã ven hồ thuộc Khu du lịch Hồ Hòa Bình, huyện Cao Phong có nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và tài nguyên nhân văn mang đậm nét truyền thống đặc sắc, hiện đang thu hút khá nhiều du khách đến thăm quan, trải nghiệm khám phá, như: đền Thượng Bồng Lai; Đền Bờ; cảng du lịch Thung Nai; các điểm du lịch trên lòng hồ; xóm Mỗ, xóm Tiện (các điểm du lịch cộng đồng người Mường),..

Đến với Cao Phong du khách sẽ được sử dụng hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, phong phú với 51 cơ sở lưu trú; gồm: 22 Nhà nghỉ (với 175 phòng, 210 giường) và 29 Nhà nghỉ cộng đồng (Homestay) với 188 đệm. Cụ thể:

Stt

Tên đơn vị/ Chủ cơ sở/ Hộ kinh doanh

Địa chỉ

Điện thoại

I.

NHÀ NGHỈ

1

Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam

(06 phòng)

Xóm Tiềng, xã Bắc Phong

0915 861 110

2

Nhà nghỉ Bạn Bè

(15 phòng)

xóm Mới, xã Thung Nai

0367 564 308

3

Nhà nghỉ Đại Phúc

(09 phòng)

xóm Nếp, xã Tây Phong

0973 469 204

4

Nhà nghỉ Ngoại Ô

(08 phòng)

xóm Đỉnh Cun, xã Thu Phong

0912 566 362

5

Nhà nghỉ Thu Thủy

(06 phòng)

xóm Đỉnh Cun, xã Thu Phong

0384 902 256

6

Nhà nghỉ Cao Phong

(08 phòng)

Khu 2, thị trấn Cao Phong

0961 694 322

7

Nhà nghỉ Thảo Nguyên

(11 phòng)

Khu 2, thị trấn Cao Phong

0918 284 688

8

Nhà nghỉ Sóc Nâu

(14 phòng)

Khu 2, thị trấn Cao Phong

0916 016 111

9

Nhà nghỉ Ban Trắng

(09 phòng)

Khu 2, thị trấn Cao Phong

0912 656 505

10

Nhà nghỉ Minh Châu

(07 phòng)

Khu 2, thị trấn Cao Phong

0343 962 999

11

Nhà nghỉ Sao Mai

(05 phòng)

Khu 5, thị trấn Cao Phong

0834 074 942

12

Nhà nghỉ Gia Huy

(05 phòng)

Khu 8, thị trấn Cao Phong

0915 478 608

13

Nhà nghỉ Gió Đồng

(05 phòng)

xóm Bằng, xã Dũng Phong

0988 598 659

14

Nhà nghỉ Bình Dân

(06 phòng)

xóm Đỉnh Cun, xã Thu Phong

0335 315 036

15

Nhà nghỉ Tuân Phúc

(11 phòng)

Khu 8, thị trấn Cao Phong

0346 342 658

16

Nhà nghỉ Yên Bình

(09 phòng)

Phố Bằng, xã Tây Phong

0973 469 204

17

Nhà nghỉ Gió Xuân

(08 phòng)

Khu 1, thị trấn Cao Phong

0947 027 373

18

Nhà nghỉ Hương Giang

(10 phòng)

Phố Bằng, xã Tây Phong

0335 244 619

19

Nhà nghỉ Đức Thường

(06 phòng)

xóm Cun, xã Thu Phong

0335 315 036

20

Nhà nghỉ Minh Tâm

(04 phòng)

Xóm Lòn, xã Bình Thanh

0948 021 588

21

Nhà nghỉ Sao Băng

(03 phòng)

Khu 4, thị trấn Cao Phong

0398 306 466

22

Nhà nghỉ Như Quỳnh

(10 phòng)

Khu 1, thị trấn Cao Phong

0978 463 316

II.

NHÀ NGHỈ CỘNG ĐỒNG (HOMESTAY)

1

Bùi Văn Điển

(08 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Tiện, xã Thung Nai

0976 514 999

2

Bùi Thị Chiều

(20 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0399 554 475

3

Nguyễn Văn Thương

(08 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0367 255 754

4

Đinh Quang Sinh

(20 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0974 384 606

5

Nguyễn Văn Hậu

(10 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0369 661 011

6

Đinh Văn Dục

(06 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0355 153 878

7

Nguyễn Văn Phiến

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0344 156 229

8

Nguyễn Văn Hùng

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0345 356 853

9

Đinh Thị Thao

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

10

Đinh Thế Khương

(06 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0399 252 251

11

Nguyễn Thị Chi

(03 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0366 705 611

12

Đinh Trọng Thịnh

(03 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0377 228 613

13

Đinh Văn Quang

(04 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0394 854 305

14

Nguyễn Văn Vũ

(04 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

15

Nguyễn Văn Tứ

(04 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0399 014 965

16

Bùi Văn Cảnh

(06 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

17

Nguyễn Văn Thư

(06 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0986 522 550

18

Nguyễn Văn Ầm

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0329 035 218

19

Nguyễn Thị Dự

(06 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

20

Nguyễn Văn Thủy

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

21

Bùi Văn Thơm

(03 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0397 613 960

22

Nguyễn Văn Thiệu

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0372 276 019

23

Nguyễn Thị Mi

(06 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0985 468 064

24

Nguyễn Văn Long

(08 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0358 025 230

25

Bùi Văn Phong

(06 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0966 689 947

26

Nguyễn Thị Hải

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

27

Nguyễn Văn Đỉnh

(06 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0859 084 414

28

Đinh Văn Hiển

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0368 883 532

29

Đinh Văn Dán

(05 đệm)

Điểm DL cộng đồng người Mường - Xóm Mỗ, xã Bình Thanh

0385 384 377

 * Ngoài dịch vụ lưu trú thì các điểm du lịch trên còn có các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch như: Ăn uống, đồ lưu niệm, đạp xe, chèo thuyền, đi bộ tham quan khám phá, văn nghệ, đốt lửa trại, thuyền vận chuyển khách, hướng dẫn viên tại điểm,....