DetailController

Tiềm năng du lịch

Năm 2024: Phấn đấu đón 4.200.000 lượt khách tham quan du lịch

05/01/2024 15:43
Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại trong năm 2023, ngành Du lịch phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024: Đón 4.200.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó: Khách quốc tế: 500.000 lượt; Khách nội địa: 3.700.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch là 4.600 tỷ đồng.
Tăng cường tổ chức các đoàn Famtrip và Presstrip mời các đơn vị lữ hành, cơ quan truyền thông đến khảo sát, xây dựng sản phẩm, quảng bá cho các địa phương trên địa bàn tỉnh

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh và các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trong công tác quản lý Nhà nước

Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan chủ động và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các Nghị Quyết, Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về du lịch nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh và chấp hành tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Tăng cường công tác chuyển đổi số, số hóa các điểm đến và công tác tuyên truyền quảng bá du lịch. Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành khách trong cả nước. Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi cho đầu tư phát triển du lịch; hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, vướng mắc về cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển các dự án du lịch. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vận chuyển khách du lịch tại tại các khu, điểm du lịch. Tăng cường công tác thẩm định, công nhận các khu, điểm du lịch, sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển du lịch

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả: Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Đề án phát triển Khu du lịch hồ Hoà Bình thành Khu du lịch quốc gia; Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Đề án phát triển Khu du lịch hồ Hoà Bình thành Khu du lịch quốc gia; Đề án xây dựng các xã vùng cao Tân Lạc trở thành Khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

Tập trung ưu tiên các nguồn lực, lồng ghép nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư phát triển hạ tầng giao thông du lịch đến các khu, điểm du lịch trên bàn tỉnh như các bến cảng du lịch và tuyến đường hai bên ven hồ Khu du lịch hồ Hoà Bình để kết nối các điểm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông phục vụ cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án du lịch, du khách và người dân địa phương. Thu hút các nguồn vốn hỗ trợ chính thức nước ngoài (ODA), nguồn vốn tổ chức phi Chính phủ (NGO) và các nguồn xã hội hóa để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch.

Huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trở thành những điểm tham quan du lịch; quan tâm đến xây dựng, cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển các điểm du lịch cộng đồng; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để sớm đưa điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ xã Bình Thanh, huyện Cao Phong được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh;

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng dự án, sản phẩm du lịch chất lượng, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, thu hút thêm nhiều lượt du khách đến với tỉnh, phấn đấu đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Có giải pháp ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; Cơ chế chính sách đặc thù để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch

Xây dựng thương hiệu, chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch theo hướng dài hạn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch trên các kênh truyền thông và trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo, Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh để thu hút khách du lịch. Triển khai công tác ứng dụng khoa học - công nghệ và số hóa trong tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh, sản phẩm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá du lịch

Tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch: Tham gia sự kiện năm du lịch quốc gia tổ chức tại Điện Biên; Hội chợ du lịch Tây Bắc và các sự kiện, hoạt động Văn hoá - Du lịch; Ngày hội du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024; Hội chợ du lịch quốc tế ITE tại thành phố Hồ Chí Minh; Ngày hội Du lịch, Tuần Văn hóa - Du lịch, triển lãm du lịch, Lễ hội ẩm thực tại các tỉnh, thành phố trong nước...Xây dựng các biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh; biên soạn, phát hành và tái bản các ấn phẩm về du lịch Hòa Bình; tuyền truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh du lịch Hòa Bình. Tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp triển khai phủ sóng điện thoại và lắp đặt mạng wife miễn phí cho một số khu, điểm du lịch quan trọng của tỉnh.

Phát triển sản phẩm du lịch

Xây dựng và phát triển mạnh thị trường du lịch nội địa bằng cách đưa ra những sản phẩm mới, phù hợp như: Tour ngắn ngày, nghỉ dưỡng, đi bộ, đạp xe, các cơ sở lưu trú mới vào phục vụ du khách.

Triển khai có hiệu quả chương trình Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Xây dựng và chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn sản phẩm OCOP về du lịch tại các huyện, thành phố nhằm phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, trải nghiệm bản sắc văn hóa, ẩm thực đa sắc màu tại các địa phương, phấn đấu có 01 sản phẩm OCOP được công nhận cấp tỉnh năm 2024.

Tiếp tục chỉ đạo phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung phát triển một số dự án du lịch vui chơi giải trí chất lượng cao trên Khu du lịch hồ Hòa Bình. Mỗi huyện, thành phố chủ động đề xuất, xây dựng và hoàn thiện thủ tục công nhận tối thiểu 01 điểm du lịch cấp tỉnh mới góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, kỹ năng về du lịch theo hướng đổi mới tư duy, phù hợp với hình mới, tập trung phát triển đội ngũ nhân lực du lịch chất lượng cao ở cả cơ quan quản lý nhà nước và định hướng cho các địa phương, doanh nghiệp nhằm chuẩn bị tốt cho quá trình phát triển trong thời gian tới. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về du lịch, đặc biệt là cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã để nâng cao hiệu lực quản lý về du lịch. Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức thường xuyên và liên tục các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch, trình độ ngoại ngữ … cho cán bộ, nhân viên trong các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ homestay hoạt động du lịch trên địa bàn; hỗ trợ khôi phục các nghề truyền thống; xây dựng và bồi dưỡng các đội văn nghệ dân tộc để tạo ra các dịch vụ bổ trợ phục vụ khách du lịch trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả.

Về liên kết, hợp tác phát triển du lịch

Triển khai có hiệu quả các hoạt động trong chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; phát triển du lịch với các thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và một số tỉnh, thành trong khu vực với phương châm “Liên kết, hành động và phát triển”, phối hợp đi khảo sát và làm việc với các tỉnh để hợp tác phát triển du lịch. Tăng cường tổ chức các đoàn Famtrip và Presstrip mời các đơn vị lữ hành, cơ quan truyền thông đến khảo sát, xây dựng sản phẩm, quảng bá cho các huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình. Mở rộng liên doanh, liên kết với các tỉnh trong vùng và trên toàn quốc để tuyên truyền quảng bá về du lịch Hòa Bình. Phát triển du lịch phải đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tăng cường liên doanh, liên kết, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các sản phẩm du lịch có tiềm năng, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào khai thác, sử dụng; Phát huy khả năng lớn mạnh của Hiệp hội để phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình.

Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch

Tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; thẩm định, cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án hoạt động du lịch; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quảng bá bảo vệ môi trường theo hướng thông minh; tiếp cận du lịch thế giới theo hướng nguyên sơ, nguyên vẹn, bảo vệ môi trường; phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong vấn đề bảo vệ môi trường, cảnh quan trong phát triển du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh việc đầu tư các tuyến du lịch nội địa mới, khai thác du lịch sinh thái cộng đồng cần gắn với bảo vệ môi trường; thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin bài, phóng sự về công tác hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường. Tiếp tục hỗ trợ lắp đặt các pano, khẩu hiệu tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tại các tàu du lịch, khu, điểm du lịch phục vụ khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh; nhất là trên các tàu, thuyền phục vụ khách du lịch trong Khu du lịch hồ Hòa Bình đảm bảo môi trường nước, cảnh quan góp phần phát triển bền vững./.