ListNewByCategory

Ngành Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2023

(24/02/2023)
Ngày 24/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai công tác Y tế năm 2023”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh, có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023

(23/02/2023)
Ngày 22/02/2023, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-BCĐ triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tăng cường công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(23/02/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia, hàng năm; năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2022; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán nhân sách nhà nước và quốc phòng - an ninh tỉnh Hòa Bình năm 2022, Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 14/01/2022, Chương trình công tác trọng tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

(23/02/2023)
Thời gian qua, đại dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế, song vẫn tác động xấu đến các nền kinh tế. Sau khi chuyển trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động bình thường; tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn về việc nhập nguyên liệu và thiếu hụt lao động, thiệt hại phải đối mặt với việc duy trì việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ cho cán bộ công nhân viên.

Sớm khởi công triển khai Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000-Km53+000) trên địa bàn tỉnh

(23/02/2023)
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình gửi Bộ Giao thông vận tải về tình hình triển khai Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Đến ngày 10/2/2023, dự án đã được thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư năm 2023.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác hội và tổ chức đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh

(22/02/2023)
Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý Nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện khá tốt, tạo điều kiện để các hội trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định pháp luật, phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Hiển thị 51 - 60 of 1.535 kết quả.