ListNewByCategory

UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(22/02/2023)
Chiều ngày 21/2, Đoàn giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có thành viên các bộ: Nông nghiệp và PTNT, LĐ,TB&XH, Y tế... Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Đôn đốc thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội

(21/02/2023)
Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 187 về việc thực hiện Công văn số 342/LĐTBXH-BTXH ngày 10/02/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xây dựng, củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới

(21/02/2023)
Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND xây dựng, củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

(20/02/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 02/02/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 124-QĐ/TW "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên".

Tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

(20/02/2023)
Ngày 17/02/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 1118 thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) tại Phiên họp thứ ba ngày 14/02/2023.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

(17/02/2023)
Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết tốt các mục tiêu về an sinh xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hòa Bình theo mô hình mạng lưới liên kết, xanh và bền vững

(17/02/2023)
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII giai đoạn 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hòa Bình theo mô hình mạng lưới liên kết, xanh và bền vững, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%; đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hoá là 43,18%; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; môi trường và chất lượng sống đô thị tốt; thích ứng với biến đổi khí hậu; nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; vai trò, vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị của cả nước.

Năm 2023: Tỉnh Hòa Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách đến thăm quan du lịch

(17/02/2023)
Ngày 17/02/2023, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-BCĐDL về Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023. Theo đó, phấn đấu năm 2023, tỉnh Hòa Bình đón được 3.500.000 lượt khách thăm quan du lịch, trong đó khách quốc tế là 450.000 lượt khách, khách nội địa: 3.050.000 lượt khách; thu nhập từ du lịch đạt 3.900 đồng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hiển thị 61 - 70 of 1.535 kết quả.