ListNewByCategory

Tình hình thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

(01/03/2023)
Năm 2022, tỉnh đã triển khai hiệu quả với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, phấn đấu triển khai đầy đủ và đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ của Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đề ra. Chính quyền các cấp của tỉnh đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai thực hiện. Theo đó, tất cả 9 nhiệm vụ giải pháp của kế hoạch và 07 nội dung của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2030 đều đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Tăng cường truyền thông cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình

(01/03/2023)
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ngày 27/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc truyền thông cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình.

Phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao để tiến tới xuất khẩu

(01/03/2023)
Thực hiện Đề án Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; ngành Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác chế biến và phát triển thị trường, triển khai nhiều giải pháp để kết nối, tiếp cận và phát triển thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó Chi cục tiếp tục triển khai tham mưu cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Uy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến chiến lược phát triển chăn nuôi của tỉnh, các chủ trường, chính sách để đảm bảo phát triển chăn nuôi của tỉnh bền vững, tạo nguồn sản phẩm có sản lượng nhiều, chất lượng tốt cung cấp ra thị trường tiêu dùng.

Tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023”

(01/03/2023)
Với mục tiêu tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC), tìm kiếm những giải pháp mới, sáng tạo, cải tiến về CCHC, ngày 24/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tổ chức “Hội thi Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023”.

Triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Di sản văn hóa Mo Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023

(01/03/2023)
Nhằm tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023, ngày 27/2/2023, Ban Chỉ đạo di sản văn hóa Mo Mường đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-BCĐ triển khai nhiệm vụ năm 2023. Qua đó, chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa nói chung và Di sản văn hóa Mo Mường nói riêng; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động và phát huy giá trị các Di sản văn hóa Mo Mường; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường tại các địa phương.

Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(01/03/2023)
Ngày 28/02, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình và huyện Lương Sơn.

Hiển thị 31 - 40 of 1.535 kết quả.