ListNewByCategory

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần hỗ trợ thiết thực cho đối tượng người có công khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 46/NĐ-CP, ngày 27/6/2019 của Chính phủ thì chính sách này chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2019. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều hộ gia đình chính sách thật sự khó khăn về nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công trong giai đoạn tới”.

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
1. Cử tri kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, bố trí nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể: cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến Quốc lộ 12B đoạn từ thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc đến đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 6 đoạn tránh thị trấn Mãn Đức, thuộc địa phận huyện Tân Lạc. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm khảo sát để cải tạo, nâng cấp hệ thống cống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập úng tại Quốc lộ 6, đoạn qua thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc”.

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Hiện nay, theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 thì công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý tại địa phương, thực tế có nhiều trường hợp cá nhân xây dựng nhà ở nhưng với thiết kế, mục đích chính không phải để ở mà là để kinh doanh, đặc biệt đã có nhiều trường hợp cá nhân kinh doanh thu mua đất sau đó thực hiện tách bìa và xây dựng nhà ở theo thiết kế villa để kinh doanh, trao đổi, mua bán”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành. Trong đó, đề nghị chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho UBND cấp huyện quản lý; phân cấp đối với việc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất cho cấp huyện để chủ động hơn trong khâu giải quyết thủ tục hành chính và giảm tải cho cấp tỉnh; đơn giản hóa trong thủ tục chuyển nhượng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án, thu hút đầ u tư, theo đó đề nghị quy định chỉ cần xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, có hồ sơ xác nhận của chính quyền địa phương, nếu đủ điều kiện thì cho thực hiện thủ tục chuyển nhượng”.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại thành phố Hoà Bình

(23/09/2022)
Ngày 22/9, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thi hành Luật đất đai và thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại huyện Lương Sơn

(22/09/2022)
Ngày 21/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Chính làm Trưởng Đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Lương Sơn về việc thi hành Luật đất đai và thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2021. Tham gia buổi giám sát, có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); Hội Luật gia tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại huyện Lạc Sơn

(20/09/2022)
Sáng 19/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bao gồm các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2021” trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện Đà Bắc

(20/09/2022)
Ngày 20/9, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) do đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Đà Bắc. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hiển thị 129 - 136 of 293 kết quả.