ListNewByCategory

Cho phép Công ty Cổ phần du lịch thung lũng Nữ Hoàng chuyển mục đích sử dụng trên 319 nghìn m2 đất để thực hiện dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí tại xã Lâm Sơn

(04/01/2023)
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần du lịch thung lũng Nữ Hoàng chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ

(30/12/2022)
Ngày 30/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ thực hiện quy trình xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng viên và thực hiện quy trình nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh.

Năm 2023, tỉnh phấn đấu nâng diện tích nhà ở bình quân đạt 23,10 m2 sàn/người

(30/12/2022)
Năm 2021, 2022 trên địa bàn tỉnh có 14 dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Đã có sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng quy mô cung ứng khoảng hơn 660.000 m2, tương ứng là 3.645 căn nhà. Đến hết năm 2022, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 22,87 m2/người. Nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở tăng thêm toàn tỉnh đạt 27,1% so với mục tiêu đề ra đến năm 2025.

Triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(30/12/2022)
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thu hồi đất và cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MIVI Hòa Bình thuê đất để thực hiện dự án Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng

(30/12/2022)
Ngày 27/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MIVI Hòa Bình thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Rạng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn.

Tăng cường quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(30/12/2022)
Trong 05 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Hoà Bình đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, qua đó nhận thức và hành động về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từng bước được duy tu, bảo dưỡng và thường xuyên được cải tạo, nâng cấp phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân, tình hình vi phạm quy định về hành lang an toàn đường bộ, tải trọng phương tiện giảm rõ rệt.

Thu hồi và giao đất cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các phường Quỳnh Lâm, Dân Chủ, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh

(30/12/2022)
Ngày 27/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3371/QĐ- UBND về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các phường Quỳnh Lâm, Dân Chủ, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình.

Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư số 3 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình

(30/12/2022)
Ngày 28/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản STC Golden Land và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư số 3 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 221 - 230 of 1.535 kết quả.