ListNewByCategory

Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025

(21/09/2021)
Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại là một trong bốn đột phá chiến lược đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình phấn đấu hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đồng bộ hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư

(21/09/2021)
Những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực tạo môi trường, hành lang thông thoáng trong thu hút đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển hiệu quả các dự án, góp phần đưa kinh tế- xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(21/09/2021)
Ngày 16/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU, về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021

(16/09/2021)
Ngày 15/9, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021. Tham gia buổi tiếp có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh.

Hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể ECOVAX chuyển đổi số phòng, chống dịch Covid-19

(14/09/2021)
Chiều 13/9, Công ty Cổ phần FPT phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể ECOVAX chuyển đổi số phòng, chống dịch Covid-19 với 10 tỉnh, thành trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh; lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc trực tuyến với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

(14/09/2021)
Sáng 14/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, huyện Cao Phong và Tân Lạc. Tại điểm cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC có lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế ADA và cộng sự.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15, khóa XV: Đồng chí Bùi Văn Tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy

(02/01/2014)

Ngày 31/12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV đã họp hội nghị lần thứ 15 thảo luận và thông qua các dự thảo: Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Chương trình hành động (CTHĐ) của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 74-KL/TƯ, ngày 17/10/2013 của Hội nghị lần thứ tám BCHT.Ư Đảng (khóa XI) về “tình hình KT - XH năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “đánh giá tình hình thực hiện NQĐH XI về KT - XH, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 29-NQ/TƯ, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám BCHT.Ư Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện NQT.Ư tám (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, UVT.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự hội nghị. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hiển thị 611 - 620 of 620 kết quả.