ListNewByCategory

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

(26/02/2023)
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, chiều 26/2, Đoàn công tác do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 02 tháng đầu năm 2023, phương, hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình

(25/02/2023)
Trong Chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 25/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ đã thị sát công trình mở rộng Thủy điện Hoà Bình, thăm và tặng quà công nhân công trường. Đón tiếp Thủ tướng và đoàn công tác về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, UV dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy,

Kết quả xếp loại chất lượng đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022

(22/02/2023)
Căn cứ Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công văn số 4628-CV/VPTW, ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm; Công văn số 4264-CV/BTCTW, ngày 18/10/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022; Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; căn cứ Quy định số 27-QĐ/TU, ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 03/02/2023.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

(21/02/2023)
Ngày 17/02/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 16-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Đoàn lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Lớp Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

(21/02/2023)
Ngày 21/02, Đoàn lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII do PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(21/02/2023)
Năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng biên chế. Tham mưu các văn bản cụ thể hóa về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý biên chế của hệ thống chính trị; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm gắn với quản lý, sử dụng biên chế.

Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các Đoàn thể trong Doanh nghiệp ngoài Khu vực ngoài Nhà nước triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023

(16/02/2023)
Ngày 15/02, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các Đoàn thể trong Doanh nghiệp ngoài Khu vực ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Tiến Lực, UVBTV Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã xuân Quý Mão 2023

(16/02/2023)
Chiều 16/2, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT), hợp tác xã (HTX) xuân Quý Mão 2023. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, Hiệp hội DN tỉnh và đông đảo DN, NĐT, HTX.

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 60% vào GRDP của tỉnh

(15/02/2023)
Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế; doanh thu của doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã hội, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp trên 60% vào GRDP của tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp trên 70% tổng thu ngân sách của tỉnh. Các doanh nghiệp luôn đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng những sản phẩm trọng yếu cho xã hội như sản xuất phân phối điện, sản xuất xi măng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Công trình nhà làm việc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

(14/02/2023)
Ngày 14/02, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công Công trình nhà làm việc Đài Phát thanh – Truyền hình (PTTH) tỉnh. Tham gia buổi làm việc, có lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Hiển thị 11 - 20 of 620 kết quả.