ListNewByCategory

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

(20/06/2024)
Chương trình Giảm nghèo bền vững đã nâng cao thu nhập và cải thiện cả đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, người dân trên địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Việc triển khai Chương trình cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã làm cho công tác giảm nghèo đạt được kết quả cao.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(20/06/2024)
Nhằm đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp về: Quy hoạch; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; giải pháp về phát triển khu, cụm công nghiệp kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường; triển nguồn nhân lực; giải pháp về khoa học công nghệ; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... tại các khu, cụm công nghiệp.

Tình hình triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp

(19/06/2024)
Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay có 02 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn được nhà đầu tư và đang thực hiện các thủ tục đầu tư về xây dựng, với tổng diện tích sàn 31.385m2 (Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II) tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình 02 tầng, diện tích xây dựng là 7.776m2, diện tích sàn 2.765m2 gồm có 42 căn hộ từ 45,0 đến 70m2/phòng; Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, diện tích xây dựng là 48.804m2, diện tích sàn khoảng 28.620m2 gồm 435 căn).

Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

(18/06/2024)
6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập; tăng cường tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế địa phương.

Thành phố Hòa Bình: Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm ước thực hiện trên 255 tỷ đồng

(17/06/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 255,5 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán tỉnh và bằng 35,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao; giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu thuế, phí ước thực hiện 245,5 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán tỉnh và bằng 58,8% dự toán HĐND thành phố giao. Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10 tỷ đồng, bằng 5% dự toán tỉnh và bằng 3,3% dự toán HĐND thành phố.

Huyện Lương Sơn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

(14/06/2024)
Phát huy thế mạnh công nghiệp, ngay từ đầu năm 2024, huyện Lương Sơn đã thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chú trọng kêu gọi và tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn để hình thành khả năng cung ứng chuỗi sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ vào địa bàn.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội

(14/06/2024)
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, Chi nhánh Ngân hành chính sách xã hội (NHCSXH) tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành đã thay đổi rõ nét nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và tích cực vào cuộc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tín dụng.

Thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt trên 3.360 tỷ đồng

(14/06/2024)
Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hết tháng 6/2024 đạt 3.366,5 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán TTCP giao và đạt 58% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, bằng 178% so với thực hiện cùng kỳ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2024

(14/06/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh. Thông qua Chương trình khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp và các đề án phát triển công nghiệp đã hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, đào tạo lao động, ứng dụng máy móc thiêt bị hiện đại vào sản xuất.

Phát triển hạ tầng giao thông- mở đường phát triển kinh tế xã hội

(12/06/2024)
Thực hiện phương châm giao thông “đi trước một bước” những năm qua nhiều công trình giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mang lại diện mạo mới cho hệ thống giao thông trong tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lạc Thủy: Phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

(12/06/2024)
Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn trên địa bàn huyện Lạc Thủy được triển khai hiệu quả, phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế của địa phương. Mức độ hoàn thành các Dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững luôn đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch giai đoạn 5 năm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và nhiệm vụ cấp trên giao.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 969,039 triệu USD

(12/06/2024)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 66 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chia thành 05 nhóm hàng: Nhóm hàng linh kiện điện tử (17 doanh nghiệp), nhóm dệt may (21 doanh nghiệp), nhóm hàng kim loại (02 doanh nghiệp), nhóm hàng nông sản (09 doanh nghiệp) và nhóm hàng hóa khác (17 doanh nghiệp).

Ưu tiên bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn

(11/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thời gian qua ngành Giao thông – Vận tải đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm phát triển hạ tầng giao thông miền núi. Đến nay giao thông nông thôn trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chi nhánh NHCSXH

(10/06/2024)
Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận với nhiệm vụ là thực hiện các chương trình tín dụng chính sách chỉ định của Chính phủ để cho vay cho người nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Tình hình giá cả thị trường tháng 5 và quản lý giá tháng 6 năm 2024

(06/06/2024)
Trong tháng 5 năm 2024, nhờ theo dõi diễn biến cung cầu, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp bình ổn giá thị trường, tình hình giá cả thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì ổn định.

Kế hoạch thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024

(04/06/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, Thu NSNN thực hiện hết quý I/2024 đạt 1.087,8 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 19% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh và tăng 27% so với thực hiện cùng kỳ. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đến hết quý I/2024, để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2024, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đáp ứng nguồn lực cho nhu cầu chi đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngày 03/6/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

(03/06/2024)
Từ đầu năm 2024 đến nay, nhờ sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt và quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện các định hướng, giải pháp của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh uỷ, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023 trên các lĩnh vực. Kết quả cụ thể:

Tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

(03/06/2024)
Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, ngành Trung ương, các quy định, hướng dẫn của tỉnh. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công được thực hiện kịp thời ngay sau khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ.

Vốn chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

(03/06/2024)
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Nguồn vốn được giải ngân sâu, rộng khắp các địa bàn đã tạo điều kiện cho người nghèo, các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn dễ dàng hơn, góp phần phát triển kinh tế ngay tại địa phương, giảm nghèo bền vững.

Thành phố Hòa Bình: Tăng cường công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm

(31/05/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 255,5 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán tỉnh và bằng 35,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND; giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: Thu thuế, phí ước thực hiện 245,5 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán tỉnh và bằng 58,8% dự toán HĐND thành phố giao; thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10 tỷ đồng, bằng 5% dự toán tỉnh và bằng 3,3% dự toán HĐND thành phố.

Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt khá so với cùng kỳ năm 2023

(29/05/2024)
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến hết ngày 26/5/2024, thu NSNN thực hiện đạt 2.810,3 tỷ đồng, bằng 70% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao, bằng 49% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và tăng 91% so với thực hiện cùng kỳ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

(29/05/2024)
Trong những năm qua, nhờ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được nâng lên. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội cũng như tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH); thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen, cải thiện đời sống, góp phần ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(28/05/2024)
Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020 được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ban Cán sự Đảng UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện, lồng ghép các nhiệm vụ được giao vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với công tác phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2024 ước tăng 48,91% so với tháng trước

(27/05/2024)
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh ước tăng 48,91% so với tháng 4/2024. Cụ thể: Ngành khai khoáng ước tăng 16,12%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 11,86%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 97,64%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 11,51%.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hòa Bình tháng 5 năm 2024

(27/05/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, trong tháng 5 năm 2024, thị trường các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường. Tình hình cung cầu các mặt hàng cơ bản được bảo đảm, giá có sự tăng, giảm đan xen đối với từng nhóm hàng. Các mặt hàng được doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các thể đưa ra thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân rất phong phú, đa dạng. Các loại hình dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024

(27/05/2024)
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tháng 5 thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, thường xuyên xảy ra các trận mưa rào vào chiều tối và đêm, tạo điều kiện cho cây trồng phát triển mạnh; lượng nước tưới ở các hồ chứa đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Các hộ nông dân chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, do đó sâu bệnh hại ở mức độ nhẹ - trung bình, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng.

Nhiều Ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 5/2024

(27/05/2024)
Tháng 5/2024, các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và lãi suất. Đồng thời đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

(24/05/2024)
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai Chương trình xây dựng NTM một cách toàn diện, đồng bộ, hợp lý, mang lại hiệu quả tích cực. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả, đảm bảo theo mục tiêu, kế hoạch của Trung ương giao cũng như của tỉnh đề ra.

Quan tâm, đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững

(23/05/2024)
6 tháng đầu năm 2024, với phương châm thích ứng linh hoạt, nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng ở mức cao nhất, ngành Nông nghiệp tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Đề án, Kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Do đó mà ngành nông, lâm, thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần người dân khu vực nông thôn từng bước được nâng cao.

Ngành Công Thương triển khai linh hoạt, hiệu quả nhiều giải pháp và đạt những kết quả tích cực

(21/05/2024)
Từ đầu năm đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, một số ngành quan trọng tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được triển khai hiệu quả. Qua đó đóng góp tích cực vào những thành quả của ngành Công Thương của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Công ty Tiến Ngân đã xuất hơn 300 tấn Mía sang các thị trường Mỹ, Châu Âu và Hàn Quốc

(21/05/2024)
Chị Lê Thị Nhâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân (Công ty Tiến Ngân - TP. Hòa Bình) là người đầu tiên mang mía đường của tỉnh Hòa Bình xuất ngoại, giúp người dân trồng Mía ở Hòa Bình tăng hiệu quả kinh tế từ cây Mía, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tập trung phát triển các khu công nghiệp tạo điều kiện thu hút đầu tư vào tỉnh

(20/05/2024)
Hiện nay tỉnh Hòa Bình có 8 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích quy hoạch là 1.507,43 ha. Thời gian qua, tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ triển khai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN theo quy hoạch, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo lợi thế thu hút đầu tư, góp phần tạo đà vững chắc cho mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đạt được những kết quả tích cực

(13/05/2024)
Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả rất khả quan, diện mạo nông thôn và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 85,7% kế hoạch Trung ương giao và đạt 68,8% kế hoạch của tỉnh đề ra.

Triển khai hiệu quả công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

(09/05/2024)
Trong thời gian qua, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp thông thôn (CNNT) tiêu biểu được xem là động lực cho các cơ sở sản xuất, là cơ hội khẳng định sản phẩm đặc trưng của địa phương, được tôn vinh, tạo đà phát triển và hướng đến mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Qua đó, khuyến khích, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

Hiển thị 1 - 40 of 806 kết quả.