DetailController

Kinh tế

Huyện Lương Sơn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

14/06/2024 16:30
Phát huy thế mạnh công nghiệp, ngay từ đầu năm 2024, huyện Lương Sơn đã thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chú trọng kêu gọi và tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn để hình thành khả năng cung ứng chuỗi sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ vào địa bàn.
Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất ổn định, có mức tăng trưởng khá

Về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm đạt 49,16% so với kế hoạch năm 2024 (khoảng 15.170 tỷ đồng), tăng 17,73% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.680 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng giá trị xuất khẩu (bao gồm cả các sản phẩm xuất khẩu phi thuế quan) ước đạt 380 triệu USD, đạt 47,5% kế hoạch năm huyện giao (800 triệu USD) tăng 13,43% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 930 cơ sở, doanh nghiệp và hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động. Trong đó có 238 đơn vị hoạt động ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (40 doanh nghiệp khai thác đá, 22 doanh nghiệp sản xuất gạch nung và gạch không nung, 03 doanh nghiệp sản xuất xi măng; 8 doanh nghiệp khai thác khoáng sản; 165 doanh nghiệp và hợp tác xã sản xuất các sản phẩm khác); 95 hộ cá thể hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 597 hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp. Các doanh nghiệp đăng ký và hoạt động trong Khu công nghiệp Lương Sơn là 39 Công ty; tổng số lao động khoảng trên 12.939 lao động lao động nước ngoài 69 người, lao động địa phương 9.678 người); có 17 dự án FDI (đầu tư ngước ngoài 17 doanh nghiệp) và 22 dự án DDI (đầu tư trong nước 22 doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất ổn định và có mức tăng trưởng khá.

Công tác triển khai phát triển khu cụm công nghiệp được đẩy mạnh. Khu công nghiệp Nhuận Trạch diện tích 213,68 ha, địa điểm xã Nhuận Trạch, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn. Phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với diện tích 0,21 ha. Đến nay tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng được 187,39/213,68 ha, của khoảng 1.324 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức, với số tiền chi trả 464.352.530.491 đồng (đạt 87,6%). Lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ với diện tích 5,84 ha; 29 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên. Trong đó có 2,74 ha là phần diện tích của 19 hộ có nhà ở và đất ở trên địa bàn xã Nhuận Trạch. Đang thực hiện lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất còn lại (20,45 ha).Khu công nghiệp Nam Lương Sơn hiện nay Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh đang thực hiện rà soát, và dự kiến đề xuất điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch từ 204,2 ha xuống còn khoảng 75ha. Cụm công nghiệp xóm Rụt, huyện Lương Sơn: diện tích 74,5 ha, địa điểm trên địa bàn xã Tân Vinh công tác triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng chia làm 02 giai đoạn (giai đoạn 1 là 61,77 ha đất khác gồm: đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất công nghiệp và đất ở…, giai đoạn 2: 12,49ha đất lúa). Dự án tái định cư Khu Công nghiệp Nhuận Trạch các hạng mục thi công công trình đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Công tác quản lý thương mại, xuất khẩu được tăng cường. Trên địa bàn huyện Lương Sơn có khoảng 1.435 cơ sở, doanh nghiệp và hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ đang hoạt động trong đó 175 công ty và hợp tác xã hoạt động ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng (141 doanh nghiệp và hợp tác xã thương mại, dịch vụ; 34 doanh nghiệp hoạt động xây dựng và tư vấn xây dựng). 1.260 hộ cá thể hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ (192 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách). Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng tốt tạo giá trị xuất khẩu như ngành may mặc, điện tử (các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp)./.