DetailController

Kinh tế

Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

18/06/2024 15:39
6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập; tăng cường tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế địa phương.
Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước. Đồng thời triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và các văn bản liên quan.

Đối với lĩnh vực Nông nghiệp, tỉnh đã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Nhiệm vụ tái cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn; xây dựng đề án thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm sản chủ lực. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Mô hình nuôi con bản địa trong nông hộ, chăn nuôi công nghiệp trong các cơ sở chăn nuôi lớn được nhân rộng. Công tác phòng, chống bệnh dịch trên đàn vật nuôi được triển khai theo đúng quy định. Ngành thủy sản theo hướng bền vững, bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản gắn với bảo vệ hệ sinh thái và môi trường nước, đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao hồ theo định hướng cơ cấu lại ngành thủy sản. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông là 8.473ha/9.480ha, bằng 89,38% so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân là 64.960,8 ha/62.000 ha, tăng 4,78 % so với kế hoạch; tình hình chăn nuôi duy trì ổn định. Toàn tỉnh đã trồng được trên 403 nghìn cây phân tán và 4.068 ha rừng tập trung, đạt 73,3% kế hoạch năm. Sản lượng thu hoạch thủy sản ước đạt 6,1 nghìn tấn.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024 được ban hành ngày từ đầu năm. Trên cơ sở đó, sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 80/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 62%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 28 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các điểm bán hàng OCOP trên địa bàn được thành lập và duy trì tại các huyện, thành phố. Cơ quan chức năng tích cực đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo đúng chu trình thường niên. Đến nay, tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh là 158 sản phẩm, trong đó có 22 sản phẩm 4 sao và 124 sản phẩm 3 sao và 12 sản phẩm tiềm năng 4 sao.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp gia công, tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp được đẩy mạnh. Cơ quan chức năng thường xuyên tổng hợp, gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024. Tiếp tục hỗ trợ, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo tài khoản, gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh và kết nối đẩy mạnh phân phối hàng hóa của các doanh nghiệp. Tỉnh ưu tiên, tập trung huy động các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục nắm bắt, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, Bình Phú đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện khởi công. 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 3 dự án; các cụm công nghiệp toàn tỉnh đã thu hút được 40 dự án thứ cấp với tổng diện tích đất đã cho thuê là 92,06 ha; tổng số vốn đăng ký khoảng trên 3.700 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp  đã thu hút dự án thứ cấp đạt 41,6%. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp. Kết quả 6 tháng đầu năm 2024, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư đạt 47,5 ha, đạt 54,6% so với kế hoạch.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án số 08-ĐA/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Tổ chức thực hiện Chương trình bình ổn giá trên địa bàn tỉnh; có 5 doanh nghiệp tham gia Chương trình, với tổng số tiền doanh nghiệp tự bình ổn là 48 tỷ đồng. Đồng thời, thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, đặc biệt là các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 36.150 tỷ đồng tăng 16,14% so với cùng kỳ năm trước; thực hiện 48,62% kế hoạch năm. Kịp thời hướng dẫn các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai nội dung chuyển đổi số theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch. Ước tính 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 2,6 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế là 260 nghìn lượt, khách nội địa 2.340 nghìn lượt.