ListNewByCategory

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị:“Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh tăng mức phí dịch vụ môi trường rừng và có chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân trồng rừng bổ sung đối với các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng”.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
1. Cử tri kiến nghị: “Theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Tuy nhiên, đối với các tỉnh miền núi, các địa bàn vùng khó khăn thì khoảng cách chênh lệch giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khá giả không xa. Do vậy, cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, áp dụng chung chính sách trên cho tất cả các đối tượng là người cao tuổi từ 75 tuổi ở địa bàn khó khăn”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời sớm thông báo nguồn vốn của Chương trình kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021) để tỉnh triển khai thực hiện nhằm giải quyết khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất”.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Hiện nay, mô hình tổ chức của Hội người cao tuổi không có sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở nên rất khó khăn trong quá trình tổ chức, triển khai hoạt động của Hội. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có 13 tỉnh/thành; 127 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoạt động theo mô hình Hội, có Ban chấp hành; 50 tỉnh/thành và 589 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoạt động theo mô hình Ban đại diện Hội người cao tuổi; 100 % cơ sở xã, phường, thị trấn đều có tổ chức Hội hoạt động theo Điều lệ Hội. Riêng đối với tỉnh Hòa Bình, cấp tỉnh hoạt động theo mô hình Hội, có Ban Chấp hành; ở huyện hoạt động theo mô hình Ban đại diện. Do vậy, đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo sớm xây dựng mô hình Hội Người cao tuổi Việt Nam thống nhất trên phạm vi cả nước để tổ chức triển khai các hoạt động của Hội thống nhất, hiệu quả hơn.”

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Hiện nay, giá xăng dầu liên tục tăng cao đã tạo ra áp lực rất lớn đối với nền kinh tế và đời sống của người dân, lo ngại về nguy cơ lạm phát cũng tăng cao. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ cần tăng cường các giải pháp hữu hiệu nhằm kiềm chế tốt lạm phát, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, nhất là bình ổn giá xăng dầu và có giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước, tăng dự trữ xăng dầu nhập khẩu để điều tiết khi cần thiết”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
1. Cử tri kiến nghị: “Cử tri phản ánh, việc thực hiện bố trí 01 biên chế giáo viên ở các Trường Tiểu học, THCS hoặc Trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học làm nhiệm vụ trực tại các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn hiện nay còn bất cập, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ định mức giáo viên/lớp giao cho các trường. Mặt khác, hiệu quả giảng dạy thực tế tại các Trung tâm học tập cộng đồng cũng không cao. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất tuyển dụng giao chỉ tiêu riêng hoặc biệt phái hoàn toàn đối với giáo viên làm nhiệm vụ tại các Trung tâm học tập cộng đồng để đảm bảo tỷ lệ định mức giáo viên cho các trường và phát huy hiệu quả giảng dạy tại các Trung tâm học tập cộng đồng”.

Hiển thị 121 - 128 of 293 kết quả.