ListNewByCategory

Kết quả chuyển đổ số trên địa bàn tỉnh năm 2022

(06/12/2022)
Năm 2022, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách và hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số; tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Chấp thuận liên danh công ty triển khai dự án Khu nhà ở và dịch vụ cộng đồng tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình

(02/12/2022)
UBND tỉnh vừa chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới và Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản LUXURY Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở và dịch vụ cộng đồng tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tại Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư số 102/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 29/11/2022.

Kết quả thực hiện biên chế và lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh

(02/12/2022)
Năm 2022, việc thực hiện kế hoạch biên chế trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. Trong quá trình thực hiện kế hoạch biên chế đã chủ động bám sát tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị để có sự điều chỉnh kịp thời, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc được giao tại các cơ quan, đơn vị. Các chỉ tiêu biên chế trước khi thực hiện được xác định rõ về trình độ, chuyên ngành đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm nên đã khắc phục được sự bất hợp lý giữa chuyên ngành cần tuyển với yêu cầu của vị trí việc làm.

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong

(02/12/2022)
Sáng 2/12, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, nắm tình hình tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH, TT&DL, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023

(02/12/2022)
Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 được thực hiện đồng bộ tại các cấp địa phương. Trên cơ sở Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của tỉnh đã ban hành, một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã ban hành Đề án, Kế hoạch, giao chỉ tiêu chuyển đổi và thực hiện cụ thể, chi tiết đến từng xã.

Kết quả công tác phòng, chống chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022

(02/12/2022)
Năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phức tạp.

Kết quả kiểm tra cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị

(02/12/2022)
Thực hiện Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), công chức, công vụ; từ 19/9/2022 đến ngày 28/10/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 đã tiến hành kiểm tra tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời ban hành Kế hoạch CCHC và các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch. Một số nội dung được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

(01/12/2022)
Nhằm xác định nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong tổ chức triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành; ngày 29/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động.

Hiển thị 361 - 370 of 1.535 kết quả.