ListNewByCategory

Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Nam Thái thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Nhôm Gia Anh-Galco

(07/12/2022)
Ngày 2/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3061/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Nam Thái thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Nhôm Gia Anh-Galco tại Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

(07/12/2022)
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép các chất ma túy còn diễn biến phức tạp; tình hình tội phạm về ma tuý vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XIII

(07/12/2022)
Ngày 6/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Điều chỉnh Quyết định cho Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp bờ trái sông Đà

(07/12/2022)
Ngày 2/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3060/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp bờ trái sông Đà tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.

Chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại khu vực Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

(06/12/2022)
Ngày 01/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2118/UBND-KTN về việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại khu vực Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính

(06/12/2022)
Năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, thực hiện các giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những đề xuất về giải pháp mới, cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(06/12/2022)
Tình hình an ninh, chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư; nhiều dự án lớn sẽ được triển khai thực hiện trong năm tới cùng với sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội… sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2023.

Hiển thị 351 - 360 of 1.535 kết quả.