ListNewByCategory

Hội nghị tổng kết thực hiện giúp đỡ các xã ĐBKK thuộc chương trình 135 giai đoạn II (2007-2013) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2014-2020.

(19/12/2013)
Chiều 18/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tổng kết thực hiện giúp đỡ các xã ĐBKK thuộc chương trình 135 giai đoạn II (2007-2013) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2014-2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường thực hiện pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

(07/05/2013)
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn, UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản số 377 ngày 03/5/2015, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 13/11/2012 của Thủ tướng về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Hiển thị 1.531 - 1.535 of 1.535 kết quả.