ListNewByCategory

Dấu ấn các phong trào tình nguyện vì cộng đồng

(20/09/2022)
Phong trào tình nguyện là phong trào chủ lực của Đoàn các cấp, đã cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên rộng khắp. Nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), nội dung, giải pháp, phương thức thực hiện phong trào ngày càng được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào được đánh giá là có tính hiệu triệu thanh niên tham gia tích cực, tạo nhiều dấu ấn đẹp trong cộng đồng, xã hội.

Thành phố Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

(20/09/2022)
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, đến nay, hệ thống thiết chế thông tin cơ sở đã phát huy được vai trò quan trọng là cầu nối, cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp. Qua đó đã sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trọng dạy, học và quản lý giáo dục

(20/09/2022)
Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy và học tại các nhà trường. Đến nay, hầu hết các cấp học trong tỉnh đã được trang bị phòng máy tính, máy chiếu đầy đủ để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; nhiều phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, dạy học được áp dụng rộng rãi.

Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(19/09/2022)
Nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tạo sự hứng khởi, khơi dậy tinh thần “hết lòng vì học sinh thân yêu”, thúc đẩy toàn thể đội ngũ nhà giáo và toàn Ngành nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp “trồng người” được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó. Ngày 15/9/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 2519 tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh công tác khuyến học

(19/09/2022)
Trong 5 năm (2017-2022), Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động của Hội Khuyến học các cấp đã thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng; triển khai có hiệu quả các phong trào khuyến học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp Giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

(16/09/2022)
Để công tác tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 chất lượng, thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, ngày 13/9/2022, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 2486 về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 – 2030

(15/09/2022)
Nhằm công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Hòa Bình và các tài liệu có liên quan được sưu tầm, nhằm phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm về Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” (sau đây gọi tắt là Chương trình), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 12/9/2022 về Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 – 2030.

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý

(09/09/2022)
Ngày 6/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

(09/09/2022)
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 260421/CVVIETTEC.,CORP ngày 18/8/2022 của Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam về việc hợp tác triển khai dịch vụ phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ và hạ tầng để cài đặt riêng phần mềm (bản Client) cho các địa phương đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7 và được hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục thường xuyên

(09/09/2022)
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để thực hiện tốt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phát động phong trào thi đua xây dựng XHHT với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả xây dựng XHHT của các địa phương trong tỉnh. Ngày 31/8/2022, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 2357 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX).

Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

(08/09/2022)
Để không gian mạng trở nên an toàn và lành mạnh, góp phần chuyển đổi số quốc gia nhanh, bền vững; giám sát, bảo vệ các hệ thống thông tin của ngành và hệ thống thông tin quốc gia trước các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin trên không gian mạng, ngày 6/9/2022, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 2384 về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.

Tỉnh Hòa Bình: Trong nhóm 11 địa phương tăng hạng vượt bậc về điểm trung bình tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(05/09/2022)
Từ năm 2020 đến nay, Bộ GD&ĐT thực hiện đối sánh chỉ số trung bình điểm thi 9 môn Kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa các địa phương trong cả nước.Việc đối sánh này có thể gây ra áp lực, nhưng cũng là một chỉ báo tốt giúp địa phương, trường học biết được vị trí của mình và cũng như nguyên nhân tạo nên thành công hay hạn chế của đơn vị nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.

Giải Bóng bàn Người Giáo viên nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2022

(05/09/2022)
Nhằm hưởng ứng, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao, góp phần vào việc nâng cao sức khoẻ cho các thầy, cô giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải Bóng bàn Người Giáo viên nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2022. Dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 29/9/2022 đến ngày 02/10/2022.

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

(01/09/2022)
Ngày 30/8, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình. Tới dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Sở Nội vụ; Sở LĐ-TB&XH.

Sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới 2022 - 2023

(31/08/2022)
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, đến thời điểm này ngành GD&ĐT đã xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2022 - 2023. Ngành GD&ĐT xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Tuyên truyền chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

(31/08/2022)
Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vốn gói các chương trình tín dụng chính sách của các sở, ban, ngành thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình của Chính phủ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Văn bản số 351/UBND-KTTH ngày 10/3/2022 và đã được cấp thẩm quyền giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện, cơ bản các chương trình tín dụng chính sách đã hoàn thành kế hoạch được giao.

Đảm bảo an toàn giao thông khi sử dụng phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh

(30/08/2022)
Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh, kịp thời phòng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, ngày 29/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2325/SGDĐT-CTTT&GDTXCN về việc đảm bảo an toàn giao thông khi sử dụng phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức Tết trung thu năm 2022

(26/08/2022)
Việc tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em, học sinh là hoạt động mang tính truyền thống và là phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Ngày 24/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2270 về việc tổ chức Tết trung thu năm 2022.

Đẩy mạnh truyền thông BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

(26/08/2022)
Để kịp thời tổ chức thực hiện công tác truyền thông bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT năm học 2022-2023, ngày 22/8/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Công văn số 1317 về việc truyền thông BHYT HSSV năm học 2022-2023.

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT

(26/08/2022)
Ngày 25/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2272/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị, trường học trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023.

Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vượt khó tại xã Hợp Tiến

(25/08/2022)
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hoà Bình xuất bản số báo đầu và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, Ngày 24/8, Báo Hoà Bình phối hợp với Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh, Báo Hà Nội mới đã tổ chức Chương trình thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó năm 2022 tại xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi.

Hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Quốc khánh năm 2022

(25/08/2022)
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ 02 ngày, từ ngày 01/9/2022 (Thứ Năm) đến hết ngày 02/9/2022 (Thứ Sáu). Ngày 05/9/2022 (Thứ Hai), các đơn vị, trường học trong toàn ngành giáo dục tổ chức Lễ Khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” năm học 2022-2023.

Triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

(24/08/2022)
Để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi thời hạn thí sinh thanh toán lệ phí trực tuyến 3 ngày (từ ngày 21/8/2022 đến hết 17h30 ngày 23/8/2022) để thí sinh tiếp tục có cơ hội khắc phục những sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học và chuẩn bị hệ thống kỹ thuật kết nối với Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được tốt hơn.

Tăng cường công tác bảo hiểm giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh

(24/08/2022)
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, trọng tâm là ngành Giáo dục và một mạng lưới phục vụ được xây dựng qua nhiều năm có kinh nghiệm, đã áp dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ nên công tác triển khai được thực hiện chu đáo, đáp ứng kịp thời yêu cầu tham gia bảo hiểm của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

(24/08/2022)
Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo được ngành Giáo dục và Đào tạo xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022.

Hiển thị 281 - 320 of 1.763 kết quả.